назад

Факт належності особі свідоцтва про право власності на землю встановлено завдяки фаховим діям юриста Свалявського бюро

У січні 2021 року до Свалявського бюро правової допомоги звернулася жителька Свалявського району з питанням встановлення факту належності особі свідоцтва про право власності на землю.

Мукачівським місцевим центром з надання БВПД було видано наказ про уповноваження головного спеціаліста Свалявського бюро правової допомоги Даниїла Довбака для складання процесуальних документів  клієнту у справі щодо встановлення факту належності особі свідоцтва про право власності на землю.

Фахівець зустрівся з клієнтом, ознайомився із матеріалами справи, підготував та подав заяву до Свалявського районного суду Закарпатської області з метою встановлення факту, що має юридичне значення.

За правилами п.6 ч.1 ст. 315 ЦПК України, суд розглядає справи про встановлення факту належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім`я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі не збігаються з ім`ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або паспорті.

Відповідно до ч.1 ст. 293 ЦПК України, п.п. 1,4,12 Постанови Пленуму Верховного Суду України за № 5 від 31.03.1995 року „Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення “(з наступними змінами), в порядку окремого провадження розглядаються справи про встановлення фактів, якщо: згідно з законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян; чинним законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення; заявник не має іншої можливості одержати або відновити загублений чи знищений документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення; встановлення факту не пов’язується з наступним вирішенням спору про право.

Окреме провадження – це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав за відсутності іншого порядку встановлення цих фактів.

Ухвалою Свалявського районного суду Закарпатської області від 21.01.2021 року прийнято до розгляду заяву, відкрито справу № 306/64/21 в порядку окремого провадження.

19 березня 2021 року Свалявським районним судом Закарпатської області прийнято рішення, яким встановлено факт належності особі свідоцтва про право власності на землю.

19 квітня 2021 року рішення Свалявського районного суду набрало законної сили.

Посилання : https://reyestr.court.gov.ua/Review/95692760