назад

Головний спеціаліст Білозерського бюро правової допомоги Альона Василевич  допомогла клієнтові у справі щодо визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням

19 березня 2020 року до Білозерського бюро  правової допомоги Херсонського  місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернувся громадянин Р. за правовою допомогою у справі щодо визнання громадянки такою що втратила право користування житловим приміщенням.

Наказом № 3012-Д(Б) від 19.03.2020 року Херсонським місцевим центром для надання безоплатної вторинної правової допомоги клієнту Р. призначено головного спеціаліста Білозерського бюро правової допомоги Альону Василевич.

Після вивчення матеріалів справи фахівчиня бюро з’ясувала, що квартирантка зареєстрована у будинку клієнта Р., але фактично там не проживає з квітня 2019 року.

Квартирантка виселилася по своїй волі і вивезла свої речі, добровільно визначила собі інше місце проживання. На даний час клієнту Р. невідоме фактичне проживання квартирантки. У зв’язку з чим клієнт Р. вимушений самостійно нести витрати на утримання та обслуговування будинку. Також, реєстрація громадянки створює перешкоди для отримання житлових соціальних пільг, оскільки в їхній розрахунок входить сукупний дохід всіх зареєстрованих осіб за вказаною адресою.

Проаналізувавши обставини справи, Альона Василевич підготувала заяву до суду про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

Статтею 72 ЖК України передбачено, що визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням внаслідок відсутності цієї особи понад встановлені строки, провадиться в судовому порядку.

Згідно ч. 2, 3 ст. 64 ЖК України до членів сім’ї наймача належать дружина наймача, їх діти і батьки. Членами сім’ї наймача може бути визнано й інших осіб, якщо вони постійно проживають разом з наймачем і ведуть з ним спільне господарство. Якщо особи, зазначені в частині другій цієї статті, перестали бути членами сім’ї наймача, але продовжують проживати в займаному жилому приміщенні, вони мають такі ж права і обов’язки, як наймач та члени його сім’ї.

Відповідно до ч. 4 ст. 9 ЖК України ніхто не може бути виселений із займаного жилого приміщення або обмежений у праві користування жилим приміщенням інакше як з підстав і в порядку, передбачених законом.

Відповідно до ст. 405 ЦК України  члени сім’ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом відповідно до закону. Житлове приміщення, яке вони мають право займати, визначається його власником. Член сім’ї власника житла втрачає право на користування цим житлом у разі відсутності члена сім’ї без поважних причин понад один рік, якщо інше не встановлено домовленістю між ним і власником житла або законом.

Слід також зазначити, що відповідно до ст. 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», зняття з реєстрації місця проживання здійснюється протягом 7 днів на підставі заяви особи, запиту органу реєстрації за новим місцем проживання особи, остаточного рішення суду (про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, визнання особи безвісно відсутньою або померлою), свідоцтва про смерть.

Таким чином, зняття з реєстрації місця проживання може бути здійснено на підставі рішення суду виключно про: 1) позбавлення права власності на житлове приміщення; 2) позбавлення права користування житловим приміщенням; 3) визнання особи безвісно відсутньою; 4) оголошення фізичної особи померлою.

Вирішення питання про зняття особи з реєстраційного обліку залежить, зокрема, від вирішення питання про її право користування житловим приміщенням відповідно до норм житлового та цивільного законодавства.

Права власника житлового будинку, квартири визначені ст. 386 ЦК України та ст. 150 ЖК України, які передбачають право власника використовувати житло для власного проживання, проживання членів сім’ї, інших осіб і розпоряджатися своїм житлом на власний розсуд.

Дослідивши матеріали справи, 09 червня 2020 року Білозерський районний суд Херсонської області прийняв рішення, яким задовольнив заяву клієнта Р.  та визнав особу такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

З повним текстом судового рішення можна ознайомитися за наступним посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/89695705