назад
19.02.21

Нові вимоги до банківських договорів

Національний банк встановив додаткові вимоги до банківських договорів для розкриття повної інформації про послуги. Йдеться про вимоги до договорів про споживчий кредит, вклад (депозит), а також відкриття та ведення поточного рахунку. (Постанова Правління Національного банку України від 22 січня 2021 року № 7 “Про затвердження Положення про додаткові вимоги до договорів про надання фінансових послуг” ➡http://bit.ly/3bd9uCw)

Банки мають термін до 2⃣7⃣ квітня 2021 року на приведення своєї роботи у відповідність та розкриття повної інформації у договорах.

Головні зміни у вимогах:

Банківський договір повинен містити:

  • повний опис послуги
  • зазначення наслідків невиконання або неналежного виконання банком обов’язків за договором
  • інформацію про наявність у споживача права відмовитись або розірвати договір чи припинити за його вимогою зобов’язання за договором
  • зазначення порядку інформування споживача про зміни в тарифах і умовах надання послуги, щодо якої укладено договір, та каналу інформування
  • інформацію, куди звернутися з питань захисту прав споживачів фінансових послуг

У договорі вкладу (депозиту) потрібно буде вказувати конкретну дату повернення вкладу та інформацію про наявність у банку права продовжити термін дії вкладу (депозиту) тощо.

У договорі споживчого кредиту – вказувати перелік та вартість додаткових послуг, умови, за яких можлива зміна процентної ставки чи інших платежів тощо.

Текст договору має бути викладений розміром шрифту не менше 11 друкарських пунктів, з напівжирним накресленням важливих цифрових значень

Заборонено банкам включати до договорів недобросовісні норми, які обмежують права споживачів подати скаргу чи позов до суду

Заборонено без інформування споживача змінювати умови договору, а також вимагати від споживача сплатити за ще не отримані за договором послуги тощо.