назад

Оскарження дій органів Пенсійного фонду України щодо здійснення перерахунку раніше призначеної пенсії

Військові пенсіонери не мають бути вигнанцями в суспільстві і мають право на соціальний захист з боку держави!

Безумовно, що закріплені в Конституції та законах України гарантії держава мала б і виконувати.

Особи, які перебувають, або перебували на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, мають спеціальний статус та особливі умови соціального захисту. Необхідність додаткових гарантій соціальної захищеності цієї категорії осіб як під час проходження військової служби, так і після її закінчення, зумовлена тим, що військова служба пов’язана із ризиком спричинення шкоди їх життю та здоров’ю, підвищеними вимогами до дисципліни, професійної придатності, фахових, фізичних, вольових та інших якостей.

Для вказаної категорії осіб держава закріпила такі гарантії:

-гідне пенсійне забезпечення шляхом встановлення пенсій не нижче прожиткового мінімуму, визначеного законом;

-перерахунок призначених пенсій у зв’язку зі збільшенням рівня грошового забезпечення;

-надання передбачених законодавством державних соціальних гарантій;

-вжиття на державному рівні заходів, спрямованих на їх соціальний захист.

Як відомо, із 1 березня 2018 р. було підвищено грошове забезпечення військовослужбовцям, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 р. № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (далі – постанова КМУ від 30.08.2017 р. № 704).

А що ж відбулося насправді? Насправді, Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 21.02.2018 р. № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» (далі – постанова КМУ від 21.02.2018 р. № 103), положення якої в частині визначення порядку перерахунку та виплати військових пенсій суперечать вимогам закону, а Пенсійний фонд України приступив з 1 березня 2018 р. до її виконання, а саме здійснено перерахунок раніше призначених пенсій шляхом зменшення відповідних сум грошового забезпечення.

Така ситуація склалася в гр. Віталія Ч., який звернувся по безоплатну вторинну правову допомогу до начальника відділу Барське бюро правової допомоги Сергія Орищука. 

Проблема клієнта Віталія Ч. полягала в тому, що йому було здійснено перерахунок раніше призначеної пенсії з 01 січня 2018 року у зв`язку зі зміною грошового забезпечення на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» та постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб», виходячи з основного розміру пенсії 70 % грошового забезпечення, хоча він є військовим пенсіонером і пенсія йому призначена з 01.02.2005року, відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» виходячи з вислуги років (30років) у розмірі 80 % грошового забезпечення.

Вивчивши подані клієнтом документи, начальником Барського БПД Орищуком Сергієм було підготовлено адміністративний позов до Вінницького окружного адміністративного суду.

Рішенням Вінницького окружного адміністративного суду від 30.04.2020року, яке набрало законної сили 07.08.2020року адміністративний позов було задоволено.

Зобов’язано Головне управління Пенсійного фонду України здійснити з 01.01.2018року перерахунок пенсії за вислугу років Віталію Ч. в розмірі 80% від відповідних сум грошового забезпечення.

Зобов’язано Головне управління Пенсійного фонду України виплатити Віталію Ч. різницю між нарахованою йому та отриманою ним пенсією за період з 01.01.2018року по день, з якого почнеться виплата перерахованої йому у п. 2 пенсії за вислугу років.

Стягнуто з відповідача судові витрати в сумі 840,80грн. на користь клієнта.

Справу коментує юрист, начальник Барського бюро правової допомоги Орищук Сергій

Опинившись в такій ситуації будь-який інший військовослужбовець повинен звернутись до фахівців безоплатної правової допомоги, які нададуть фахову консультацію та підготовлять необхідні документи для подачі до суду.

Згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Конституцією України, зокрема ч. 2 ст. 55, гарантується право кожному на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади. Кожна особа має право в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, та просити про їх захист.

Велика Палата ВС в справі № 240/5401/18 (провадження № 11-198заі19)  дійшла висновку, що порядок перерахунку призначених пенсій військовослужбовців урегульований нормами ст. 63 ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», яка змін не зазнавала, а також нормами постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 та від 21 лютого 2018 року № 103, тому застосування ст. 13 цього Закону, яка регулює призначення пенсій, є протиправним, оскільки процедури призначення та перерахунку пенсії є різними за змістом і механізмом їх проведення.

Велика Палата ВС також зауважила, що це рішення зразкове для справ, у яких предметом спору є зменшення відсоткового розміру основної пенсії, призначеної за ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», при здійсненні перерахунку пенсії у зв’язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» відповідно до ст. 63 вказаного Закону на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб».

Стаття 58 Конституції України закріплює один з найважливіших загальновизнаних принципів сучасного права – закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Це означає, що вони поширюють свою дію тільки на ті відносини, які виникли після набуття законами чи іншими нормативно-правовими актами чинності.

Закріплення названого принципу на конституційному рівні є гарантією стабільності суспільних відносин, у тому числі відносин між державою і громадянами, породжуючи у громадян впевненість у тому, що їхнє існуюче становище не буде погіршене прийняттям більш пізнього закону чи іншого нормативно-правового акта.

Відповідно до статті 63 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей провадиться за документами, що є у пенсійній справі, а також додатковими документами, поданими пенсіонерами на час перерахунку.

Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.

Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.

Отже, порядок перерахунку призначених пенсій військовослужбовців урегульований нормами статті 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», яка змін не зазнавала, а також нормами постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 та від 21 лютого 2018 року № 103, тому застосування статті 13 цього Закону, яка регулює призначення пенсій, є протиправним, оскільки процедури призначення та перерахунку пенсії є різними за змістом і механізмом їх проведення.

Довідково: справа № 120/762/20-а