назад

Особливості укладання та реєстрації договору оренди землі

Ви володієте земельною ділянкою на праві приватної власності та маєте бажання віддати її в оренду?  Не знаєте, як правильно  здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки? На найпоширеніші запитання з цього приводу відповідає Ольга Вуколова, начальниця Великомихайлівського бюро правової допомоги.

Оренда землі – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, яка необхідна орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Договір оренди землі укладається лише у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально.

Відповідно до частини другої статті 14 Закону України «Про оренду землі», постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. № 220 затверджено Типовий договір оренди землі.

При заповненні форми Типового договору оренди землі потрібно виходити з того, що істотними умовами договору оренди земельної ділянки є:

  •  інформація про земельну ділянку – кадастровий номер, місце розташування, розмір;
  • дата укладення та строк дії договору оренди;
  • інформація про орендну плату – її розмір, індексацію, спосіб та умови розрахунків, строки, порядок внесення та перегляду, а також відповідальності за її несплату.

За згодою сторін у договорі можуть зазначатися інші умови.

Зверніть увагу! Якщо договір не містить хоча б одну із вище зазначених істотних умов, він вважається неукладеним.

  • Чи є якісь обмеження щодо строку дії договору?

Строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років. Дата закінчення дії договору оренди обчислюється від дати його укладення. Право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації такого права.

При передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 7 років.

При передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 10 років.

Також у цьому випадку до договору оренди землі включається зобов’язання орендаря здійснювати інвестиції у розвиток та модернізацію відповідних меліоративних систем і об’єктів інженерної інфраструктури та сприяти їх належній експлуатації.

  • Як здійснити державну реєстрацію договору оренди землі?

Договір оренди землі підлягає обов’язковій державній реєстрації. Факт укладення договору оренди землі необхідно зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

За державною реєстрацією договору оренди землі необхідно звернутися до виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, міської, районної, державної адміністрації, в тому числі через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи до нотаріуса. Це може зробити як орендар, так і орендодавець.

Для державної реєстрації права оренди необхідно подати: заяву; договір; документи, що підтверджують сплату адміністративного збору та/або внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав; документ, що посвідчує особу заявника; довіреність чи інший документ, що посвідчує представницькі повноваження у разі коли особа, яка звертається за державною реєстрацією діє як представник.

  • Які встановлені строки державної реєстрації договору оренди та чи потрібно сплачувати адміністративний збір?

Державна реєстрація права оренди проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав.

За державну реєстрацію у строк, що не перевищує п’яти робочих днів, необхідно сплатити адміністративний збір у розмірі 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на 01 березня 2021 року – 113,50 грн).

За реєстрацію у строки менше п’яти робочих днів адміністративний збір сплачується у такому розмірі:

  • 0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – у строк два робочі дні (станом на 01 березня 2021 року – 1135 грн);
  • 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб – у строк один робочий день (станом на 01 березня 2021 року – 2270 грн);
  • 2,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – у строк 2 години (станом на 01 березня 2021 року – 5675 грн).

Отже, при оформленні договору оренди землі необхідною вимогою є його письмова форма з зазначенням істотних умов та державна реєстрація права оренди.