назад

Переглядаючи заочне рішення, суд стягнув заборгованість лише за тілом кредиту

Кожен з нас може потрапити у таку ситуацію, коли треба зробити життєве необхідну покупку, але недостатньо заощаджень. Вихід  – взяти кредит у банку, що є швидким рішення, якщо у Вас з’явилися  непередбачені витрати. Та перед тим як підписувати кредитний договір необхідно уважно ознайомитися з умовами такого договору, строком повернення та порядком погашення кредиту, нарахуванням та сплатою процентів і санкціями у разі невиконання чи порушення умов договору, щоб уникнути у подальшому проблем.

Саме в такій ситуації опинилась пані Оксана, яка 16.08.2007 року шляхом підписання анкети-заяви про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг у ПриватБанку, отримала кредит у розмірі 3300 грн у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою 22,80% річних на суму залишку заборгованості за кредитним договором з кінцевим терміном погашення що відповідає строку дії картки.

Оскільки пані Оксана не виконала належним чином умови кредитного договору, банк у 2016 році звернувся з позовом до суду з вимогами про стягнення на його користь заборгованості у розмірі 33734 грн 18 коп., у суму якої входить заборгованість за: тілом кредиту, процентами за користування кредитом, пенею та комісією та штраф – фіксована частина та процентна складова.

Суд ухвалив заочне рішення та задовольнив  позовну заяву банку повністю, про що Оксана дізналася лише у 2020 році з матеріалів виконавчого провадження по примусовому виконанню рішення суду.

За консультацією пані Оксана звернулася до відділу «Великоолександрівське бюро правової допомоги» Бериславського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Юристка системи БПД прийняла від пані Оксани звернення про надання їй безоплатної вторинної правової допомоги з документами, які підтверджували належність до суб’єкта безоплатної вторинної правової допомоги, за отриманням такої допомоги, що передбачає складання процесуальних документів. Наказом Бериславського місцевого центру з надання БВПД уповноважено начальницю Великоолександрівського бюро правової допомоги Ольгу Соколенко.

Фахівчиня вивчила наявні у клієнтки документи, ознайомилася з даними реєстру судових рішень, з яких вбачалося, що рішення суду є заочним, необґрунтованим, винесене з порушенням норм матеріального права, на підставі мінливих доказів, а отже є всі підстави для повторного розгляду справи та відмови у задоволенні позовних вимог банку. Тому, Ольга Соколенко  допомогла написати клієнтці заяву до суду про перегляд заочного рішення суду. У якій вказала на обставини, які обґрунтовують поважність причин неявки пані Оксани в судове засідання та не повідомлення їх суду.

Відповідно до статті 288 ЦПК України, заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що відповідач не з’явився в судове засідання та (або) не повідомив про причини неявки, а також не подав відзив на позовну заяву з поважних причин, і докази, на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи.

Таким чином, заява була задоволена та скасоване заочне рішення за позовом банку про стягнення заборгованості за кредитним договором, справу призначено до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження.

У подальшому, Ольга Соколенко склала відзив на вказану позовну заяву, вказавши, що пані Оксана не підписувала Умови і Правила надання банківських послуг а, тому вони не можуть слугувати належним доказом того, що саме з цими Умовами і Правилами вона ознайомилась, погодилась, розуміючи їх зміст, підписуючи заяву про надання банківських послуг банком, а також те, що вказані документи на момент отримання нею кредитних коштів містили умови, зокрема щодо розміру пені і штрафів за порушення строків платежів за грошовими зобов`язаннями у розмірі та на умовах вказаних саме у цих документах.

Разом  з тим, суд врахував, що з доданого до позовної заяви розрахунку вбачалося, що за період з 01 січня 2013 року по закінчення строку дії кредитної картки – 31 серпня 2015 року відсоткова ставка Банком змінювалась неодноразово.

Відповідно до ст.1056-1 ЦК України процентна ставка може бути фіксованою або змінюваною. Тип процентної ставки визначається кредитним договором. Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного договору.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні позовних вимог банку про стягнення заборгованості за комісією та штрафами (фіксованої частини та процентної складової). Позовну заяву акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до пані Оксани про стягнення заборгованості за кредитним договором задовольнити частково, та стягнув заборгованість за тілом кредиту у розмірі 2614 грн 75 коп.

Коментує юристка відділу «Великоолександрівське бюро правової допомоги» Бериславського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ольга Соколенко:

Заочне провадження є особливим порядком розгляду та вирішення цивільної справи за відсутності відповідача, належним чином повідомленого про час та місце судового розгляду і від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності або якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповажними, позивач не заперечує проти такого вирішення справи та суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів.

У свою чергу, законодавець надає відповідачеві право звернутися із письмовою заявою до суду про перегляд заочного рішення.

  • Який порядок і строки подання заяви про перегляд заочного рішення?

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд – якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду. Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Заява про перегляд заочного рішення повинна бути подана у письмовій формі до суду, який його ухвалив та повинна бути розглянута протягом п’ятнадцяти днів з дня її надходження.

  • Чи вправі банк самостійно змінити суму кредитного ліміту?

Ні.

Стаття 654 ЦК України передбачає, що зміна або розірвання договору вчиняється в тій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається. Тобто, в даному випадку, зміна кредитного ліміту має відбутися в письмовій формі. Відповідно до ч. 1 ст. 207 ЦК України, правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. При цьому норма закону містить імперативний характер і не робить виключень до порядку зміни умов договору в односторонньому порядку. Якщо згоду на зміну кредитного ліміту, як це передбачено законом особа не надає, зміну договору не можна вважати вчиненою. Недодержання письмової форми кредитного договору згідно ч. 2 ст. 1055 ЦК України, передбачає нікчемність такого договору.

  • Чи може банк самостійно змінити розмір процентів за кредитним договором?

Ні.

09.01.2009 року набрав чинності Закон України № 661-VІ від 12.12.2008 року «Про внесення зміни до деяких законодавчих актів України щодо заборони банками змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку». Зазначеним законом ЦК України доповнено статтею 1056-1 «Проценти за кредитним договором», відповідно до частини другої та третьої якої, встановлений договором розмір процентів не може бути змінений банком в односторонньому порядку. Умова договору щодо права банку змінювати розмір процентів в односторонньому порядку є нікчемною.

Постанову можна переглянути за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93286804