назад

ПІЛЬГОВЕ ЗУБОПРОТЕЗУВАННЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ОСІБ, ПРИРІВНЯНИХ ДО НИХ

Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, у відповідності до ст.ст. 12, 13, 14, 15, Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» мають право на першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів). При цьому, фінансування витрат згідно зі статтею 17 вказаного Закону здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.
 Із 1 липня 2015 року в Україні набрав чинності Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4.06.2015 №389. Згідно Порядку №389 право на пільгове зубне протезування мають, зокрема, учасники АТО, які отримали червоне та синє посвідчення. За медичними показаннями зубні, зубощелепні та лицьові протези виготовляються безкоштовно (за винятком протезування із дорогоцінних металів, кераміки, металокераміки, цільнолитих, металопластмаси, нітрит-титанового покриття, бюгельного протезування, імплантатів (лист-роз’яснення МОЗ України від 29 вересня 2004 року № 3.17-77).
Учасники війни користуються цими пільгами лише за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. Згідно з абз. 1 п.п. 169.4.1 Податкового кодексу України, податкова соціальна пільга (далі ПСП) застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. На 1 січня 2021 року встановлено місячний прожитковий мінімум для працездатної особи 2270,0 грн., отже граничний дохід, який дає право на застосування ПСП, становить 3180,0 грн (2270,0 х 1,4), а податкова соціальна пільга у 2021 році дорівнює 1135,0 грн (2270,0 х 50%).
 Для того, щоб скористатися пільговим зубопротезуванням, учасникам АТО слід звернутися до державного або комунального закладу охорони здоров’я, як правило за місцем проживання, та пред’явити посвідчення УБД. Надання пільги без наявності посвідчення можливе за умови наявності належних ресурсів у лікарському закладі, зокрема за програмами забезпечення лікування учасників АТО, які фінансуються місцевими бюджетами і порядок реалізації яких передбачає надання медичної допомоги за довідками про участь в АТО. Можливе фінансування і з інших джерел.
Якщо учасник бойових дій продовжує військову службу, він може забезпечуватися безоплатним зубопротезуванням у військово-медичних закладах Збройних Сил України (Наказ Міністерства оборони України від 18 серпня 2015 року № 414 «Про затвердження Інструкції про порядок надання стоматологічної допомоги в закладах охорони здоров’я та медичних підрозділах Збройних Сил України»).
 Згідно з п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до компетенції місцевих рад належить вирішення відповідно до закону питань затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування. На виконання міської програми «Охорона здоров’я міста Запоріжжя на період 2019-2021 роки» передбачено забезпечення зубопротезуванням пільгових категорій населення згідно з чинним законодавством України, а саме без урахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї, зокрема учасників бойових дій, у тому числі учасникам АТО; пенсіонерів за віком; інвалідів I та II категорії на виконання індивідуальної програми реабілітації; ветеранів військової служби
  •  Пільгове зубопротезування проводять наступні заклади охорони здоров’я міста Запоріжжя: в Вознесенівському районі – КНП “Стоматологічна поліклініка №1” ЗМР, Дніпровському районі – КНП “Стоматологічна поліклініка №3” ЗМР, Заводському районі – КНП “Стоматологічна поліклініка №6” ЗМР, Комунарському районі – КНП “Стоматологічна поліклініка №7” ЗМР, Олександрівському районі – КНП “Стоматологічна поліклініка №2” ЗМР, Хортицькому районі – КНП “Стоматологічна поліклініка №3” ЗМР, філія №2, Шевченківському районі – Стоматологічна поліклініка №5.
У разі відмови у наданні пільги варто звертатися до Департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради із відповідними скаргами та заявами про надання роз’яснень. Рішення Департаменту охорони здоров’я може бути оскаржено в судовому порядку.
Судова практика із зазначено питання ще не досить стала, в кожному випадку спір вирішується окремо. Під час вирішення спорів суди аналізують переважно дії відповідача в контексті їх відповідності Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389.