назад

Порядок дій при оскарженні рішення про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

При прибутті в Україну з наміром бути визнаним біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту шукач захисту може зіткнутися з низкою проблем в процесі вирішення даного питання. Одним із них є відмова Державної міграційної служби у наданні особі відповідного статусу. В яких випадках можна оскаржити таку відмову розповідає начальник Снігурівського бюро правової допомоги Володимир Марковський.

 

Що робити якщо Державна міграційна служба винесла рішення  про відмову у визнанні біженцем або особою яка потребує додаткового захисту в Україні?

Чинним законодавством України передбачено дві процедури оскарження вищезазначеного рішення.

Перша з них – це адміністративна процедура, яка передбачає оскарження рішення до вищестоящої інстанції. Відповідну скаргу шукач захисту або його представник має надати до територіального органу  ДМС протягом п’яти днів з дня отримання повідомлення  про відмову у визнанні біженцем або особою яка потребує додаткового захисту. Територіальний орган ДМС, своєю чергою, повинен зареєструвати дану скаргу та продовжити строк дії довідки про звернення за захистом в Україні. Дана довідка видається строком на три місяці і має бути  продовжена на той самий строк дії і на весь період розгляду скарги.  Підставою для продовження строку дії довідки є копія скарги на рішення територіального органу ДМС з підтверджуючими документами її відправлення.

Другий варіант – це судова процедура. Слід відзначити що рішення Державної міграційної служби щодо статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, може бути оскаржено незалежно від адміністративного оскарження. Для цього потрібно подати відповідну заяву до окружного адміністративного суду протягом п’яти днів з дня отримання повідомлення  про відмову. При цьому у разі використання адміністративної процедури оскарження, в ході якої отримано негативний результат, подальшому судовому оскарженню підлягає остаточне рішення, тобто те рішення, що було прийняте за адміністративною скаргою і  5-ти  денний термін оскарження починається в день отримання остаточного рішення чи повідомлення про таке рішення.

Важливо! У разі оскарження рішення у судовому порядку до територіального органу ДМС подається копія позовної заяви з відміткою суду про її прийняття, або копія ухвали суду про відкриття провадження у справі, або належним чином оформлена судова повістка. У такому випадку продовження довідки на кожний наступний тримісячний термін здійснюється після отримання територіальним органом ДМС інформації про стан розгляду справи в суді від юридичної служби територіального органу ДМС.

 

Куди подавати адміністративний позов і що за нього сплачувати?

Справи щодо оскарження  рішення ДМС України та її територіальних органів про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні підсудні окружним адміністративним судам. Тому позов подається за місцем проживання (перебування, знаходження) позивача або місцем перебування відповідача або одного із відповідачів відповідно до ст. 25 Кодексу адміністративного судочинства України.

В цьому випадку  шукач захисту звільняється від сплати судового збору за подачу даного позову  на підставі п.14 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір».

 

Що необхідно зазначати в адміністративному позові?

Перше, що потрібно вказати – це сторони по справі, а саме:

позивач —  це шукач захисту;

відповідач — Державна міграційна служба України;

третя особа — це територіальний орган ДМСУ.

 

Друге – це обставини справи.

У цьому розділі необхідно зазначити:

  • попередні оскарження, рішення судів та ДМС;
  • законодавство, що регулює спірні правовідносини, також важливо вказати нормативні акти, що регулюють питання шукачів захисту та біженців в Україні, та зазначити правові дефініції у чинному законодавстві, що регулюють спірні правовідносини;
  • громадянство позивача та причини перебування поза межами своєї країни, зокрема розкривається небезпека перебування позивача в країні його походження та побоювання систематичного порушення прав людини;
  • перелік публікацій з достовірних джерел інформації, які підтверджують обґрунтовані побоювання позивача стати жертвою переслідувань в країні його походження.

 

Третє –  це позовні  вимоги, а саме:

  • визнати протиправним рішення Державної міграційної служби України;
  • зобов’язати ДМС України повторно розглянути заяву або зобов’язати ДМС України визнати особу біженцем або особою, що потребує додаткового захисту в Україні.

Останнє – це додатки, а саме:

  • завірена позивачем Довідка про звернення за захистом в Україні;
  • завірена позивачем копія повідомлення про відмову у визнанні (оформленні, прийнятті заяви) біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
  • інформація про країну походження;
  • інші документи, які підтверджують інформацію щодо небезпеки повернення позивача в країну свого походження, та їхні переклади.