назад

Порядок переведення нежитлового приміщення (садового будинку)  на житлове»

Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 садовий будинок — це будівля для літнього (сезонного) використання, яка в частині нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків.

Згідно пунктів 2, 3 постанови КМ України від 29 квітня 2015 р. N 321 Про затвердження Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним (далі – Постанова КМУ), переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки здійснюється безоплатно органами місцевого самоврядування села, селища, міста, з якими відповідні дачні поселення та садівничі товариства пов’язані адміністративно або територіально. Для переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок громадянин, який є його власником, або уповноважена ним особа подає до виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради, а у разі, коли в сільській раді виконавчий орган не утворено, – сільському голові :

– заяву за формою згідно з додатком 1  Постанови КМУ та копіями документів про право власності на дачний чи садовий будинок;

– засвідчену  в установленому порядку, письмову згоди співвласників (за наявності) на переведення такого будинку в жилий;

– звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам.

Пунктами 4,5,6 Постанови КМУ чітко регламентовано, що за результатами розгляду заяви та доданих до неї документів уповноважений орган протягом місяця з дня їх надходження приймає рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок або про відмову в такому переведенні.

Прийняття рішення про відмову в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок допускається за наявності хоча б однієї з таких підстав:

–        неподання документів, зазначених у пункті 3 Постанови КМУ;

–        виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;

–  встановлення невідповідності дачного чи садового будинку вимогам державних будівельних норм, що зазначені у розділі I (обов’язковий) результатів технічного огляду звіту про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку.

Далі місцева рада у триденний строк з дня прийняття рішення про переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки видає або надсилає власникові рекомендованим листом з описом вкладення рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок із зазначенням його адреси (рішення про відмову в переведенні разом з поданими документами). У разі відмови в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок, Ви маєте  право повторно подати документи, зазначені у пункті 3 Постанови КМУ, після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.