назад

Працевлаштування молоді в Україні: роз’яснення юристів системи БПД Сумщини

Сучасна молодь часто поєднує навчання й роботу. Також чимало юнаків та дівчат працевлаштовуються в літній період на час канікул в навчальних закладах. Але далеко не всі молоді люди знають нюанси трудового законодавства і можуть стикнутися з порушенням їхніх прав з боку роботодавців.

Відмова у працевлаштуванні

Незаконна відмова в прийнятті на роботу вважається грубим порушенням законодавства про працю. Відповідно до Конституції України і Кодексу законів про працю забороняється необґрунтована відмова в прийнятті на роботу, а також будь-яке пряме або непряме обмеження прав залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, чи інших ознак. Тобто, забороняється дискримінаційне поводження за будь-якою захищеною ознакою стосовно особи, яка працевлаштовується.

Стосовно обмежень роботи неповнолітніх, то відповідно до норм діючого трудового законодавства, не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років. За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п’ятнадцяти років. Але є випадки, при яких на роботу не можуть бути допущені особи до 18 років. Забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Забороняється також залучати осіб молодше вісімнадцяти років до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.Також забороняється залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні. Тому, якщо особу взяли на випробувальний термін і його вік не був перепоною, то відмова у прийнятті на роботу є неправомірною.

Оплата праці під час випробувального терміну

Згідно зі ст. 26 Кодексу законів про працю роботодавець вправі встановити для працівника при прийнятті його на роботу випробувальний термін. Випробувальний термін встановлюється з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. У період випробування на працівників поширюється законодавство про працю. При прийнятті працівника на роботу з випробувальним терміном суб’єкт господарювання зобов’язаний укласти з ним трудовий договір. Встановлення працівнику випробування на безоплатній основі законодавством України не передбачено. Тобто, праця найманої особи у період випробувального терміну має оплачуватися роботодавцем в обов’язковому порядку.

Гарантії для працевлаштування молоді

Неповнолітні, тобто особи, які не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.
Стаття 197 Кодексу законів про працю передбачає порядок надання молоді першого робочого місця. Працездатній молоді – громадянам України віком від 15 до 28 років – після закінчення або припинення навчання в загальноосвітніх, професійних навчально-виховних і вищих навчальних закладах, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби надається перше робоче місце на строк не менше двох років. Молодим спеціалістам – випускникам державних навчальних закладів, потреба в яких раніше була заявлена підприємствами, установами, організаціями – надається робота за фахом на період не менше трьох років у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Довідково: про працевлаштування молоді в ефірі телеканалу “ATV” розповіла юристка Регіонального центру з надання БВПД у Сумській області Наталія Сварковська