назад

Право на БВПД, особам які перебувають у місцях несвободи

Згідно з частиною другою статті 8 Кримінально-виконавчого кодексу України засудженому гарантується право на  правову допомогу. Надання правової допомоги за рахунок коштів Державного бюджету України особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі регулюється Закон України «Про безоплатну правову допомогу».

Засуджені мають право:

  • на отримання всіх видів правових послуг, вони можуть звертатись для отримання безоплатної вторинної правової допомоги з будь-якого питання:  здійснення захисту/представництва інтересів в рамках кримінального провадження (незалежно від процесуального статусу);
  • представництва в цивільних справах (визнання права власності на спадкове майно, розірвання шлюбу тощо);
  • представництва в адміністративних справах (оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб органів державної влади, у тому числі і адміністрації установи виконання покарань);
  • представництва інтересів засуджених у справах, пов’язаних із відбуванням покарання (умовно-дострокове звільнення, заміна невідбутої частини покарання більш м’яким тощо);
  • складання документів процесуального характеру (апеляційних та касаційних скарг, заяви про перегляд вироку за нововиявленими обставинами тощо).

Де отримати БВПД

Відповідно до статті 15 Закону суб’єктами надання БВПД є :

–  центри з надання БВПД (регіональні та місцеві);

–  адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають БВПД.

Регіональні центри з надання БВПД забезпечують захист особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, за зверненням такої особи або за ухвалою суду.

Місцеві центри з надання БВПД забезпечують складання документів процесуального характеру та здійснення представництва інтересів особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, за зверненням такої особи або за ухвалою суду в судах, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами.

Отримання БВПД засудженими

Направлення відповідного звернення до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Центри з надання БВПД не можуть приймати рішення про надання БВПД засудженій особі на підставі звернень його родичів чи друзів.

Для призначення захисника /представника засудженій особі у зверненні потрібно:

– прізвище, ім’я, побатькові, дату народження, місце знаходження;

– суть порушеного питання;

– вид правової допомоги, що потребує засуджена особа.

Розгляд звернення та призначення адвоката

У разі звернення засудженої особи про надання безоплатної вторинної правової допомоги центр з надання БВПД зобов’язаний протягом десяти днів з дня надходження звернення прийняти рішення щодо надання такої допомоги та видати доручення адвокату.  Після видачі доручення та його отримання адвокат протягом строку, вказаному в доручені, має прибути до відповідної установи виконання покарань для побачення із засудженою особою та надання певного виду правових послуг.

Кількість і тривалість таких побачень не обмежена. Засудженому забезпечується можливість спілкування з адвокатом та іншим фахівцем у галузі права у кімнаті для короткострокових побачень без суцільного розмежуючого захисного скла за їхньою згодою.

Відмова від надання БВПД

  • особа не належить до жодної з категорій осіб, передбачених частиною першою статті 14 Закону;
  • особа подала неправдиві відомості або фальшиві документи з метою віднесення її до однієї категорій осіб, які мають право на БВПД;
  • вимоги особи про захист або відновлення її прав є неправомірними;  особі раніше надавалася БВПД з одного і того ж питання;
  • особа використала всі національні засоби правового захисту у справі, з якої звертається за наданням БВПД.

Про відмову у наданні БВПД додається письмове роз’яснення про порядок звернення до відповідних міжнародних судових установ чи міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.