назад

Право на оформлення паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки)

Часто на практиці Державою міграційною службою допускається протиправна бездіяльність щодо неоформлення паспорта громадянина України у формі паспортної книжечки.  Відповідно ДМС своїми діями  порушує особисті права громадянина, що не відповідає основоположним приписам Конституції України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (ратифікованої Законом України №475/97-ВР від 17 липня 1997 року).

Позбавлення особи можливості отримання паспорта у традиційній формі – у вигляді книжечки спричиняє побоювання окремої суспільної групи, що отримання паспорта у вигляді ID-картки спричиняє шкоду приватному життю та становить втручання держави.

Саме за допомогою у вирішенні такого питання звернулася до Томашпільського місцевого центру з надання БВПД Тетяна Андріївна. Вона розповіла, що її доньці виповнюється 16 років і необхідно отримати паспорт громадянина України.  Заявниця вказала, через свої релігійні переконання не хоче, щоб вказаний документ оформляли її доньці засобами Реєстру, тому вони звернулися до Шаргородського районного відділу Управління державної міграційної служби України у Вінницькій області із заявою щодо оформлення та видачі неповнолітній паспорта у вигляді паспортної книжечки зразка 1994 року, однак в видачі паспорту у формі книжечки їм було відмовлено та роз’яснено про необхідність надати  рішення суду, що набрало законної сили, про зобов`язання Державної міграційної служби оформити та видати паспорт громадянина України зразка 1994 року.

Для надання правової допомоги було призначено Дубчак Анастасію Андріївну, начальника відділу “Шаргородське бюро правової допомоги” Томашпільського місцевого центру з надання БВПД. Працівником центру було складено позовну заяву про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити дії.

Рішенням Вінницького окружного адміністративного суду позов задоволено повністю та визнано протиправною відмову Шаргородського районного відділу Управління державної міграційної служби України у Вінницькій області в оформленні та видачі паспорту громадянина України та зобов`язано Шаргородський районний відділ Управління державної міграційної служби України у Вінницькій області оформити та видати паспорт громадянина України у формі паспортної книжечки відповідно до Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ.

Тетяна Андріївна написала листа на адресу бюро, в якому висловила подяку за надання правової допомоги.

Чи обов’язково змінювати паспорт громадянина України у вигляді книжечки на ID – картку? Консультує начальник відділу “Шаргородське бюро правової допомоги” — Дубчак Анастасія Андріївна.

П. 1 ч. 1 статті 5 ЗУ «Про громадянство України» (далі по тексту – Закон №2235-III) визначено, що документом, що підтверджує громадянство України, є, зокрема, паспорт громадянина України. Положенням про паспорт громадянина України передбачено дві форми паспорта громадянина України: книжечка і картка.

03.04.2019 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову №398 «Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302», відповідно до якої пункт 3 Постанови №302 доповнено абзацом такого змісту: «Державна міграційна служба до законодавчого врегулювання питання завершення оформлення та видачі паспорта громадянина України зразка 1994 року здійснює оформлення та видачу таких паспортів у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ, громадянам України, щодо яких прийнято рішення суду, що набрало законної сили, про зобов`язання Державної міграційної служби оформити та видати паспорт громадянина України зразка 1994 року».

Законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів громадянина України зразка 1994 року. Однак у даний час законодавством передбачено обмін паспорта громадянина України зразка 1994 року на ID-картку за бажанням власника.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України» (зі змінами) обмін паспорта здійснюється у разі:

1) зміни інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації);

2) отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера (за бажанням);

3) виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;

4) закінчення строку дії паспорта;

5) непридатності паспорта для подальшого використання;

6) якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта зразка 1994 року нових фотокарток;

7) наявності в особи паспорта зразка 1994 року (за бажанням).

Як отримати паспорт громадянина України?

Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта здійснюється територіальними органами/територіальними підрозділами ДМС.

Для внесення інформації до Реєстру формується заява-анкета, зразок якої затверджується МВС.

До заяви-анкети вноситься така інформація про особу, на ім’я якої оформляється паспорт:

1) ім’я особи (прізвище, власне ім’я та по батькові особи, яка є громадянином України, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить);

2) дата народження;

3) місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

4) стать;

5) дата та підстави набуття громадянства;

6) унікальний номер запису в Реєстрі (у разі наявності);

7) відцифрований образ обличчя особи;

8) відцифрований підпис особи (крім осіб, які в установленому законом порядку визнані недієздатними). Підпис осіб з фізичними вадами вноситься за їх бажанням. Підпис осіб, які відбувають покарання в установах виконання покарань або перебувають на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, а також осіб, які не можуть пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, – вноситься із застосуванням засобів Реєстру шляхом сканування;

9) відомості про внесення до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті, засобів електронного цифрового підпису;

10) відомості про згоду на внесення до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті, відцифрованих відбитків пальців рук;

11) місце проживання із зазначенням адреси (держава, область, район/місто, селище/село, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);

12) номер контактного телефону заявника та/або адреса електронної пошти;

13) реквізити документа, на підставі якого оформляється паспорт;

14) відомості про законного представника особи чи уповноважену особу (ім’я, дата народження, реквізити документа, що посвідчує особу, та документа, що підтверджує її повноваження);

15) додаткова змінна інформація (відомості про місце проживання, про народження дітей, про шлюб і розірвання шлюбу, про зміну імені, у разі наявності – про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття зазначеного номера та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу);

16) відомості про сплату адміністративного збору або про звільнення від його сплати;

17) дата заповнення заяви-анкети. територіальними органами / територіальними підрозділами ДМС.

Паспорт видається:

не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для  його отримання;

не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для  його термінового отримання.

Паспорт, який оформлюється вперше, видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання.

За оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта справляється адміністративний збір у порядку та розмірах, установлених законодавством. Адміністративний збір справляється у разі оформлення замість втраченого або викраденого, обміну паспорта зразка 1994 року.

За оформлення паспорта вперше адміністративний збір не справляється.

Згідно положень Тимчасового порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 червня 2019 року № 456, особа , яка досягла 16 річного віку, для оформлення паспорта громадянина України зразка 1994 року має звернутися до територіального підрозділу ДМС України за зареєстрованим місцем проживання та подати необхідні документи:

1) заява про видачу паспорта зразка 1994 року (подається громадянином України, який досяг 16-річного віку, особисто, а у разі подання документів відносно громадянина України, який визнано судом обмежено дієздатним або недієздатним, – на підставі заяви одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників (далі – законні представники);

2) рішення суду;

3) свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави;

4) оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків (або одного з них), що на момент народження особи перебували (в) у громадянстві України (для підтвердження факту належності особи до громадянства України). У разі відсутності таких документів або в разі, якщо батьки (чи один із батьків) такої особи на момент її народження були (був) іноземцями (ем) або особами (ою) без громадянства, або в разі набуття особою громадянства України на території України подається довідка про реєстрацію особи громадянином України;

5) дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см;

6) довідку про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання особи;

7) довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

8) посвідчення про взяття на облік бездомної особи, видане відповідним центром обліку бездомних осіб (для бездомних осіб);

9) заявник, який звертається за оформленням паспорта зразка 1994 року вперше після досягнення 18-річного віку, додатково подає (за наявності) документ, виданий відповідним органом, установою, організацією, який містить фотозображення особи, на ім’я якої оформлюється паспорт зразка 1994 року.

Справа №120/2618/20-а