назад

Забезпечення та дотримання трудової дисципліни є необхідною умовою ефективної роботи у трудовому колективі, раціонального використання робочого часу, налагодження виробничого процесу.

Про трудову дисципліну та шляхи її забезпечення розповіла у черговому випуску щотижневої передачі «Право знати» слухачам Українського радіо.Херсон заступниця директора Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області Олена Іпатенко.

Завантажити аудіозапис радіоефіру

Трудова дисципліна – це сукупність норм права, якими регулюються права та обов’язки учасників трудових відносин, внутрішній трудовий розпорядок, а також заохочення за успіхи в роботі та відповідальність за умисне невиконання трудових обов’язків.

Шляхи забезпечення трудової дисципліни:

  • створення роботодавцем необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботина підприємствах, в установах, організаціях;
  • створення у трудових колективах обстановки нетерпимості до порушення трудової дисципліни;
  • свідоме ставлення до праці;
  • методи переконання, виховання, а також заохочення за сумлінну працю:
  • до працівників підприємств, установ, організацій можуть застосовуватись будь-які заохочення, що є в затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку. Заохочення оголошуються наказом (розпорядженням) в урочистій обстановці і заносяться до трудових книжок працівників у відповідності з правилами їх ведення;
  • працівникам, які успішно й сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги та пільги в галузі соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування (путівки до санаторіїв та будинків відпочинку, поліпшення житлових умов і т. ін.). Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.
  • застосування в необхідних випадках заходів дисциплінарного і громадського впливу щодо окремих несумлінних працівників.За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення: 1) догана; 2) звільнення. Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.

Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) на основі типових правил. Для окремих категорій працівників діють статути і положення про дисципліну.

Правила внутрішнього трудового розпорядку – це локальний нормативний акт, який регламентує організацію праці на підприємстві, в установі, організації, наявність якого обов’язкова для всіх без винятку роботодавців.

Статтею 142 Кодексу законів про працю України (КЗПП) встановлено, що трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, з якими, відповідно до статті 29 КЗПП, до початку роботи роботодавець зобов’язаний ознайомити працівника.

Якщо виникли додаткові питання правового характеру – телефонуйте Єдиного контакт-центру 0 800 213 103 (цілодобово, безкоштовно в межах України).