назад

Правові аспекти працевлаштування молоді в Україні

Літо  –  це не лише прекрасний період для відпустки, а для учнівської та студентської молоді це ще й можливість знайти собі додатковий заробіток.  Проте, часто в пошуках роботи молодь не в повній мірі знає тонкощі законодавства і може зазнати порушень своїх прав з боку недобросовісних роботодавців.

Про правові аспекти захисту трудових прав молоді та найбільш поширені питання, які хвилюють у молодих людей під час пошуку роботи  розповідають фахівці Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області.

Турбота про молоде покоління є важливою частиною державної політики.  Питанню щодо регулювання захисту трудових прав  молоді присвячений розділ XIII Кодексу законів про працю України (далі– Кодексу).

Стаття 43  Конституції визначає,  що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах забороняється.

З якого віку можна працювати в Україні

У статті 187 Кодексу законів про працю України зазначено,  що неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

Не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років.

За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п’ятнадцяти років.

Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

Тобто працювати можна з 14 років але тільки, але при наявності таких умов:

є згода одного з батьків або того, хто їх заміняє на таку роботу;

такі молоді люди повинні вчиться в загальноосвітніх школах, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладах;

такі люди можуть працювати тільки у вільний від навчання час;

робота для неповнолітніх від 14 років повинна бути легкою;

така робота не повинна завдавати шкоди здоров’ю.

Заборонена робота для неповнолітніх

Стаття 190 Кодексу вказує ті роботи на які заборонено приймати неповнолітніх. До таких робіт відносяться:

  • важкі роботи;
  • роботи з шкідливими або небезпечними умовами праці та підземні роботи;
  • виконання нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні;
  • роботи при яких необхідно піднімати і переміщати речі, маса яких перевищує встановлені для таких осіб граничні норми.

Особливості прийняття на роботу неповнолітніх

Робота для підлітків 16 років і менше починається після укладення трудового договору. Такі юнаки і дівчата зобов’язані надати деякі документи, а саме: паспорт, трудову книжку, якщо вона вже оформлена, в деяких випадках документ про освіту, а також документ про стан здоров’я, безпосередньо заяви самого майбутнього працівника і в випадках, якщо це необхідно – згода одного з батьків або особи, яка їх замінює.

У свою чергу, законодавством не передбачена конкретна форма надання згоди одного з батьків або особи, що його замінює на працевлаштування неповнолітнього. Як правило, на практиці,  найбільш поширеним варіантом надання  такої згоди є написання вищезазначеними особами заяви, в якій буде вказане прохання прийняти на певну посаду неповнолітніх сина або дочку. У разі подання такої заяви одним з нерідних батьків, потрібно подати документ, який підтверджує його статус. Правильним буде подати ще й копію паспорта особи, яка дає згоду на працевлаштування дитини.

Якщо особа не досягли повноліття і вперше приступає до праці, то роботодавець повинен протягом п’яти днів після того, як такого працівника було прийнято на роботу, внести в трудову книжку запис про прийняття на роботу.

ВАЖЛИВО! На кожному підприємстві, установі, організації потрібно вести спеціальний облік неповнолітніх працівників із зазначенням дати їх народження.

УВАГА! Також трудовим законодавством передбачено, що усі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов’язковому медичному оглядові. За працюючою молоддю у віці до 21 року на момент проходження медичного огляду зберігається середня заробітна плата.

Час роботи

Трудовим законодавством визначено, що по 40 годин на тиждень працювати можуть особи віком від 18 років, а ось робота для неповнолітніх допускається тільки максимум по 36 годин на тиждень для працівників у віці від 16 до 18 років, а для тих, кому менше 16 років по 24 години на тиждень у вільний від навчання час.

Іншим є робочий час для неповнолітніх, які працюють протягом навчального року. Так, тривалість робочого часу таких працівників не повинна перевищувати половини відповідних максимальних норм скороченого робочого часу. Слід зауважити, що в разі, коли працівникові 17 років, і він працює під час навчання, то тривалість його робочого часу не повинна перевищувати 18 годин на тиждень (максимально допустима для його віку тривалість – 36 годин, відповідно половина – 18 годин).

Для молодих людей, віком від 16 років, які не відвідують навчальний заклад, працювати можна по 7 годин на день. Якщо ж працівник є учнем і йому більше 16 років, то його робочий день не може перевищувати 4 годин. По 5 годин на день, але не більше 24 години на тиждень може працювати особа віком до 16 років.

Право на відпустку

Для всіх осіб  молодше 18 років, які працюють, надається відпустка тривалістю 31 календарний день у зручний для них час. Після 18 років тривалість такої відпустки дорівнюватиме 24 дням. При бажанні такий працівник в перший рік роботи може взяти відпустку до моменту настання шестимісячного терміну, так як належить іншим працівникам.

ВАРТО ЗНАТИ! Заборонено замінювати всі види відпустки неповнолітніх грошовою компенсацією.

Оплата праці

Заробітна плата особам молодше 18 років при скороченій тривалості робочого часу виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості робочого часу.

У разі допущення до відрядних робіт оплата праці неповнолітніх відбувається за відрядними розцінками, які встановлені для повнолітніх працівників, з доплатою за тарифною ставкою за той час, на який тривалість їх щоденної роботи скорочується порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих працівників.

Дещо по іншому відбувається оплата праці працівникам, які ще є учнями загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів і працюють у вільний від навчання час. У таких випадках оплата їх праці відбувається пропорційно до відпрацьованого часу або залежно від виробітку.

Додаткові пільги та гарантії праці неповнолітніх

Серед пільг і гарантій, на які мають право неповнолітні працівники, законодавство України передбачає:

неповнолітній, молодший 16 років, у випадку його звільнення у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ і організацій, скороченням чисельності (штату) підлягає постановці на облік в центр зайнятості;

підлітки у віці від 15 до 28 років після закінчення або припинення навчання, а також ті, хто звільнився зі строкової військової служби, військової служби за призовом з мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби мають право на перше робоче місце на термін не менше двох років;

в разі потреби підприємствами, установами, організаціями в молодих фахівцях – випускників державних навчальних закладів, такій молоді робота за фахом надається на термін не менше 3 років;

роботодавець не має права тимчасово переводити неповнолітнього працівника на іншу роботу без його згоди;

роботодавець не може укладати письмовий договір про повну матеріальну відповідальність з неповнолітнім працівником.

Нагадуємо, що отримати безоплатну правову допомогу та захистити свої права Ви зможете звернувшись до фахівців системи безоплатної правової допомоги.

Полтавський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 37/40, тел. (0532) 56-02-88.

Кременчуцький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою: м. Кременчук, вул. Небесної сотні, 54, тел. (0536) 75- 75- 20

Лубенський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою: м. Лубни, вул. Монастирська 17, тел. (05361) 77-479.

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області працює за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 37/40.

Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103.