назад

Правові поради для внутрішньо переміщених осіб від юристів БПД Львівщини

Від початку окупації Кримського півострова та збройного конфлікту на території Донецької, Луганської областей, Україна зіткнулася з гуманітарною кризою – внутрішнім вимушеним переміщенням населення.

Держава за особами, які були вимушено переміщені зберігає усі конституційні права та обов’язки та надає низку пільг для нормального проживання та розвитку,

– зазначають юристи Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Крім загальних прав людини і громадянина, внутрішньо переміщені особи (ВПО) користуються рядом інших, які зумовлені їхнім спеціальним статусом, а саме мають право на:

– єдність родини;
– сприяння органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права у пошуку та возз’єднанні членів сімей, які втратили зв’язок внаслідок внутрішнього переміщення;
– інформацію про долю та місцезнаходження зниклих членів сім’ї та близьких родичів;
– безпечні умови життя і здоров’я;
– достовірну інформацію про наявність загрози для життя та здоров’я на території її покинутого місця проживання, а також місця її тимчасового поселення, стану інфраструктури, довкілля, забезпечення її прав і свобод;
– створення належних умов для її постійного чи тимчасового проживання;
– оплату вартості комунальних послуг, електричної та теплової енергії, природного газу в місцях компактного поселення ВПО за відповідними тарифами, встановленими на такі послуги та товари для населення;
– забезпечення органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) протягом 6 місяців з моменту взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено;
– сприяння у переміщенні її рухомого майна;
– сприяння у поверненні на попереднє місце проживання;
– забезпечення лікарськими засобами у випадках та порядку, визначених законодавством;
– надання необхідної медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров’я;
– влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;
– отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування;
– проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за місцем перебування;
– безкоштовний проїзд для добровільного повернення до свого покинутого постійного місця проживання у всіх видах громадського транспорту у разі зникнення обставин, що спричинили таке переміщення;
– отримання гуманітарної та благодійної допомоги;
– інші права, визначені Конституцією та законами України.

Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” також надає внутрішньо переміщеним особам низку пільг.

✔ Пільги для безробітних ВПО

Взята на облік ВПО, яка не має документів, необхідних для надання статусу безробітного, отримує статус безробітного без вимог, що застосовуються за звичайної процедури.
Припинення самозайнятості ВПО здійснюється за її заявою та спрощеною процедурою (без вимог, що застосовуються за звичайної процедури) за місцем проживання такої особи у відповідному територіальному органі Державної міграційної служби України, на підставі довідки про взяття на облік ВПО.
Компенсація зареєстрованому безробітному з числа ВПО фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування, а також витрат для проходження за направленням територіальних органів Державної служби зайнятості України, попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування;
Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”: ВПО, яка не має документів, необхідних для надання статусу безробітного має право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі.
Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю для ВПО не може перевищувати 180 календарних днів.

✔ Кредитні пільги

Закон України “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України”: упродовж строку тимчасової окупації внутрішньо переміщена особа з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим звільняється від обов’язку погашення основної суми іпотечного кредиту та нарахованих відсотків за ним, якщо об’єктом іпотеки є майно, розташоване (зареєстроване) на території, що після укладення такого іпотечного договору була тимчасово окупована.
Банки та інші фінансові установи, а також кредитори зобов’язані скасувати зазначеним особам пеню та/або штрафи, нараховані на основну суму заборгованості із зобов’язань за кредитними договорами і договорами позики у період проведення антитерористичної операції.

✔ Освітні пільги

Держава забезпечує дітям, зареєстрованим як ВПО, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах, – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах. Державна цільова підтримка надається у вигляді:
* Повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
* Пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;
* Соціальної стипендії;
* Безкоштовного забезпечення підручниками;
* Безкоштовного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних і комунальних навчальних закладах;
* Безкоштовного проживання в гуртожитку.
* Студенти, взяті на облік внутрішньо переміщених осіб, мають право на продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету або інших джерел фінансування. Це означає, що університети повинні створювати сприятливі умови для зарахування попередньо здобутого студентами рівня навчання. У випадку відмови при прийнятті на навчання порушене право можна оскаржувати в суді.

✔ Інші пільги ВПО:

Реєстрація ВПО юридичної особи за місцем проживання такої особи у відповідному територіальному органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, на підставі довідки про взяття на облік ВПО.
Взята на облік ВПО має право на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, на одержання реабілітаційних послуг відповідно до законодавства за місцем проживання.
З метою забезпечення будівництва та інвестування у розвиток житлової інфраструктури міст та населених пунктів відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування разом із державними банківськими установами, а також за наявності можливостей залучення міжнародної гуманітарної або благодійної допомоги формують для ВПО регіональні довгострокові програми з пільгового кредитування (у тому числі – іпотечного) будівництва або придбання житла.
У разі виділення адресної цільової благодійної або міжнародної благодійної допомоги для будівництва або придбання житла для ВПО з тимчасово окупованої території чи у районах ведення військових дій чи проведення антитерористичної операції такі кошти не оподатковуються прибутковим податком та податком на додану вартість.
Громадянин пенсійного віку, особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю та інша особа, яка перебуває у складних життєвих обставинах, яких зареєстровано внутрішньо переміщеними особами, мають право на отримання соціальних послуг відповідно до законодавства України за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої внутрішньо переміщеної особи.
Внутрішньо переміщена особа реалізує своє право голосу на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах та референдумах у порядку, встановленому законом.

Отримання щомісячної грошової допомоги від держави.

Переселенці, які виїхали на підконтрольну українській владі територію і винаймають житло, мають право на отримання субсидій.

Наведений перелік пільг для ВПО наданий державою для створення умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання в Україні.