назад

Про повний розрахунок при звільненні

Івано-Франківським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – Місцевий центр) розглянувши звернення клієнта з питань підготовки процесуальних документів та представництва інтересів у суді щодо визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання до вчинення дій прийнято рішення про уповноваження працівників відділу правопросвітництва та надання безоплатної вторинної правової допомоги Місцевого центру для надання безоплатної вторинної правової допомоги клієнту.

В позовній заяві вимоги мотивовані тим, що після звільнення з військової служби в запас Збройних Сил України, з ним не було проведено остаточного розрахунку, а саме Військовою частиною 4114 Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України (далі – відповідач) не виплачено в повному обсязі грошову компенсацію за неотримане речове майно.

Розглянувши матеріали адміністративної справи та дослідивши в сукупності письмові докази, якими обґрунтовуються позовні вимоги, судом встановлено.

Наказом начальника Західного територіального управління Національної гвардії України від 05.10.2018 №68 о/с позивача звільнено у запас, у зв’язку із закінченням строку контракту.

Згідно відповіді відповідача від 21.11.2018 № 50/14/28/1-1623, позивача повідомлено про нарахування йому грошової компенсації вартості за неотримане речове майно на суму 50251, 24 грн. та про можливість її виплати при надходженні коштів з довольчого органу.

У квітні 2020 року позивачу перераховано кошти в сумі 11416,66 грн. решти суми не виплачено.

Відповідно до ч.2 ст.24 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України.

Згідно зі ст.1-2 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і свобод, закріпленими в Конституції України та законах України, з урахуванням особливостей, встановлених цим та іншими законами.

Речове забезпечення військовослужбовців здійснюється за нормами і в терміни, що визначаються відповідно Міністерством оборони України, а порядок грошової компенсації вартості за неотримане речове майно визначається Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 178 затверджений Порядок виплати військовослужбовцям грошової компенсації вартості за неотримане речове майно.

Військовослужбовці після звільнення їх з військової служби зберігають право на грошову компенсацію вартості за неотримане речове майно.

Суд зазначає про наявність підстав для виплати позивачу грошової компенсації за неотримане речове майно з підстав того, що при звільненні відповідач не провів повний розрахунок з відповідачем.

Відповідач не надав до суду доказів виплати грошової компенсації за неотримане ним речове майно в сумі 50251,24 грн.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що відповідач допустив протиправну бездіяльність, яка полягає у невиплаті в під час звільнення позивача з військової служби у запас, грошової компенсації вартості за неотримане ним речове майно, не провівши із позивачем повний розрахунок грошового забезпечення.

Таким чином, стягненню з відповідача підлягає недоплачена грошова компенсація вартості за неотримане під час проходження військової служби речове майно у розмірі 38834 (тридцять вісім тисяч вісімсот тридцять чотири) грн. 58 коп.

На підставі статті 129-1 Конституції України, керуючись статтями 139, 241-246, 250 Кодексу адміністративного судочинства України, суд позов задовольнив повністю: визнав протиправною бездіяльність відповідача щодо невиплати грошової компенсації вартості за неотримане речове майно в розмірі 38834 (тридцять вісім тисяч вісімсот тридцять чотири) гривні 58 копійок, а також зобов’язав стягнути з відповідача на користь позивача грошову компенсацію вартості за неотримане під час проходження військової служби речове майно у розмірі 38834 (тридцять вісім тисяч вісімсот тридцять чотири) грн. 58 коп.