назад

Про права дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах від юристів Самбірщини

Кожна дитина має право на oсвіту, відповідно до Закону України “Про охорону дитинства”, – консультують юристи Самбірського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Права дитини у сфері дошкільної освіти передбачені в ЗУ “Про дошкільну освіту”, “Про освіту”, Конституцією України та іншими нормативно правовими документами.

Права дітей на освіту є одним із основоположних прав, яке регламентується та забезпечується державами. В Україні кожен має право на освіту, – так каже ст. 53 Основного закону. Крім того, право на світу закріплене в міжнародно-правових документах: Загальній декларації прав людини, а саме (ст. 26), Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (ст. 13 і 14) Конвенція про права дитини (ст. 28 і 29).

Права дитини у сфері дошкільної освіти передбачені Закону України «Про дошкільну освіту» згідно з якою, держава гарантує кожній дитині право на безоплатну дошкільну освіту в державних та комунальних закладах дошкільної освіти; Гарантується захист дитини від будь-якої інформації, пропаганди, агітації, що можуть завдати шкоди здоров`ю та вплинути на її моральний та духовний розвиток. також держава гарантує безпечні і нешкідливі для здоров`я умови утримання, розвитку, виховання та навчання кожної дитини. Кожна дитина має право на безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти та захист від будь-яких форм експлуатації, та дій які безпосередньо можуть зашкодити її здоров`ю, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності; тощо (ч. 2 ст. 28).

Крім того, діти з особливими освітніми потребами, які зумовлені порушенням інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти. Державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої та вищої освіти надається у вигляді:

Можливість оплати частково або повність за рахунок місцевих та державних бюджетів.  Довгострокові пільгові кредити  для отримання освіти.  Соціальні стипендії, безоплатного  користування підручниками і доступом до  Інтернету, і  баз із наукових робіт закладів освіти. Забезпечення безоплатного проживання в гуртожитках та інші гарантії.

Держава гарантує доступність і безоплатність освіти в державних і комунальних закладах освіти; надання стипендій та пільг, людьми, які навчаються в таких закладах у порядку встановленому законодавством України.

Державною гарантує виступ на безоплатне здобуття освіти в державних і комунальних закладах на конкурсній основі. При цьому держава забезпечує право кожного на власний розсуд вибір навчального закладу, а також навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах.

При цьому учні державних та комунальних навчальних закладів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які потребують особливих умов виховання, перебувають на повному утриманні держави.

Порядок забезпечення учнів державних та комунальних професійно-технічних навчальних закладів стипендією, організації харчування учнів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, дітей з інвалідністю/осіб з інвалідністю I-III групи та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, визначається Кабінетом Міністрів України.

ОМС відповідно до законодавства можуть забезпечувати харчуванням учнів інших категорій та передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів.

Здобувачі фахової перед вищої та вищої освіти із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному утриманні держави. Студентам, які дітьми з інвалідністю та особами з інвалідністю I-III групи, студентам із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, включаючи студентів з багатодітних сімей, призначається соціальна стипендія та може надаватися додаткова соціальна і матеріальна допомога.

Норми навантаження у навчальних програмах та планах навчальних закладів повинні визначатися з урахуванням віку та стану здоров’я дітей. Контроль за дотриманням цих норм у порядку, встановленому законодавством, здійснюють центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах освіти і науки, охорони здоров’я.

У порядку, встановленому законодавством, держава забезпечує підтримку та заохочення особливо обдарованих дітей шляхом направлення їх на навчання до провідних вітчизняних та іноземних навчальних закладів і встановлення спеціальних стипендій.