назад

Про права, гарантії та пільги для донорів

14 червня відзначають Всесвітній день донора крові. Про права, гарантії та пільги для донорів консультують фахівці Регіонального центру з надання БВПД у Чернівецькій області.

Закон України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» передбачає, що донори мають такі права:

· отримувати достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров’я, пов’язану зі здійсненням донорської функції;

· брати участь у діяльності громадських організацій з метою популяризації добровільного безоплатного донорства;

· отримувати правовий захист від будь-яких форм дискримінації за станом здоров’я;

· отримати відшкодування за шкоду, заподіяну здоров’ю через  виконання донорської функції.

Для реалізації зазначених прав Закон передбачає ряд державних гарантій.

1. Відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю донора у зв’язку з виконанням донорської функції, з урахування додаткових витрат на лікування, посилене харчування та інші заходи, необхідні для соціально-трудової та професійної реабілітації донора;

2. У випадку інвалідності донора, яка настала у зв’язку з виконанням донорських функцій, така інвалідність прирівнюється до інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання;

3. У разі смерті донора, що настала внаслідок виконання донорських функцій, членам сім’ї, які перебували на утриманні у померлого, призначається пенсія через втрату годувальника.

Окрім прав, для донорів передбачені форми компенсації та заходи для заохочення добровільного безоплатного донорства. Це зокрема:

· у день донації донор звільняється від роботи зі збереженням  середнього заробітку. Здобувачі вищої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти у зазначені дні звільняються від занять, а військовослужбовці строкової служби та курсанти закладів військової освіти – від несення нарядів, вахт та інших форм служби;

· також після кожного дня здійснення донації крові та/або компонентів крові донору надається день відпочинку із збереженням середнього заробітку;

· у день безоплатної донації крові або компонентів крові донор забезпечується безоплатним харчуванням за місцем забору крові або компонентів крові;

· донорам, які протягом року безоплатно здійснили донацію крові в сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам, надається допомога з тимчасової непрацездатності у зв’язку з захворюванням у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати донора незалежно від стажу роботи. Така пільга надається протягом року після здійснення донації крові або компонентів крові у зазначених кількостях;

· здобувачам вищої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, які протягом року безоплатно здійснили донацію крові у сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам, надається право на одержання грошової допомоги у розмірі 25 відсотків встановленої у закладі освіти стипендії;

· почесні донори (донори, які безоплатно здійснили донацію крові в сумарній кількості, що дорівнює 40 максимально допустимим дозам)  України мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.