назад

Про що треба знати і як себе убезпечити перед тим, як брати кредит

Кредитний договір – це договір, відповідно до якого банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити процент.

Форма кредитного договору – письмова. Кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним. Процентна ставка за кредитом може бути фіксованою або змінюваною.

Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного договору. Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено кредитодавцем в односторонньому порядку.

Якщо у кредитному договорі визначена змінювана процентна ставка, то цим же договором встановлюється порядок розрахунку змінюваної процентної ставки із застосуванням погодженого сторонами індексу. Порядок розрахунку змінюваної процентної ставки повинен забезпечувати точне визначення розміру процентної ставки за кредитом на будь-який момент часу протягом строку дії кредитного договору. Кредитодавець не має право змінювати встановлений кредитним договором порядок розрахунку змінюваної процентної ставки без згоди позичальника.

За змістом ст. 1056-1 ЦК України в редакції, чинній на момент укладення кредитного договору, розмір процентів та порядок їх сплати за договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів. Встановлений договором розмір процентів не може бути збільшений банком в односторонньому порядку. Умова договору щодо права банку змінювати розмір процентів в односторонньому порядку є нікчемною.

Відповідно до ч. 1 ст. 1048 ЦК України, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

 Тобто, в разі укладення кредитного договору проценти за користування позиченими коштами та неустойка поділяються на встановлені законом (розмір та підстави стягнення яких визначаються актами законодавства) та договірні (розмір та підстави стягнення яких визначаються сторонами в самому договорі).

Таким чином, кредитний договір має бути укладений у письмовій формі у вигляді одного документа (що містить усі істотні умови), підписаного обома сторонами.

 Що слід пам’ятати, маючи намір взяти кредит?

Будь-який кредит, взятий у банку чи іншій установі, потрібно віддавати. Не зважайте на запаморочливу рекламу про швидкі безвідсоткові кредити за годину і т.д. Слід пам’ятати, що Цивільним кодексом України передбачено, що зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов  договору  та  вимог чинного законодавства. Коли берете кредит  – уважно читайте кредитний договір та усі інші папери, які дають вам на підпис кредитори, тверезо оцініть свої можливості щодо повернення вказаного кредиту і відповідних відсотків. Обов’язково зберігайте документи про погашення кредиту і після його погашення отримайте відповідний документ в установі, де взяли кредит; беріть кредит лише за умови, коли він вам дійсно необхідний.

Правову консультацію надала адвокат, яка співпрацює із системою безоплатної вторинної правової допомоги Віта Кравець