назад

Про стягнення грошової компенсації за неотримане речове майно з військової частини

Захист незалежності та територіальної цілісності рідної землі є покликанням та обов’язком кожного громадянина. І сьогодні солдати та офіцери Збройних Сил України гідно продовжують великі звитяги козацтва та наших дідів і прадідів, які здобули перемогу над фашизмом, боронять Східні українські землі.

Захист Вітчизни є конституційним обов’язком кожного громадянина, оскільки оборона країни належить до найважливіших функцій держави і це справа всього народу. Це, безумовно, є справою честі і обов’язком кожного громадянина і забезпечує незалежність, територіальну цілісність, захист інтересів держави і мирного життя народу України. На жаль, не дивлячись на те, що військові охороняють наш спокій та мир, непоодиноко порушуються їх права та соціальні гарантії з боку органів державної влади.

Так, до Барського бюро правової допомоги звернувся клієнт Владислав В. який є учасником бойових дій на Сході України, колишнім військовослужбовцем Збройних сил України, у зв’язку з неправомірними діями з боку військової частини, з строкової служби він звільнився.

Проблема клієнта полягала в тому, що йому при звільненні з військової служби у запас, не було виплачено грошової компенсації за вартість речового майна в сумі 20 050грн. 46коп. При цьому клієнт звертався з заявою до військової частини про виплату грошової компенсації замість речового майна, на що отримав відповідь про те, що грошова компенсація замість речового майна виплачується військовослужбовцям, які безпосередньо проходять військову службу. А оскільки позивач звільнений з військової служби і на момент звільнення заяви (рапорта) щодо виплати грошової компенсації за неотримане речове майно подано не було, військова частина позбавлена можливості здійснити відповідні виплати.

Вивчивши детально проблему та всі подані документи клієнта, було з’ясовано, що Владиславу В. незаконно відмовлялись виплачувати грошову компенсацію військова частина, з якої він звільнився у запас.

Враховуючи вказане, начальником Барського бюро правової допомоги Сергієм Орищуком було підготовлено адміністративний позов до Вінницького окружного адміністративного суду про визнання протиправними дій військової частини щодо відмови у виплаті Владиславу В. грошової компенсації за неотримане речове майно та зобов’язання здійснити такі виплати військовослужбовцю.

Рішенням Вінницького окружного адміністративного суду позов задоволено, визнано протиправними дії Військової частини щодо відмови у виплаті Владсилаву В. грошової компенсації за неотримане речове майно та зобов’язано військову частину нарахувати та виплатити Владиславу В. грошову компенсацію за неотримане речове майно в сумі 20 050грн. 46коп.

Справу коментує юрист, начальник Барського бюро правової допомоги Сергій Орищук

Відповідно до ч. 2 ст. 24 Закону України “Про військовий обов`язок і військову службу” закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України.

Згідно абз.1 п. 242 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 року № 1153/2008, після надходження до військової частини письмового повідомлення про звільнення військовослужбовця з військової служби або після видання наказу командира (начальника) військової частини про звільнення військовослужбовець повинен здати в установлені строки посаду та підлягає розрахунку, виключенню зі списків особового складу військової частини і направленню на військовий облік до районного (міського) військового комісаріату за вибраним місцем проживання.

Особа, звільнена з військової служби, на день виключення зі списків особового складу військової частини має бути повністю забезпечена грошовим, продовольчим і речовим забезпеченням (абзац третій пункту 242 Положення).

Таким чином, військовою частиною при звільненні з військової служби Владислава В. протиправно не було виплачено грошову компенсацію вартості за неотримане речове майно та не включено виплату даної компенсації до наказу про звільнення.

Як передбачено ст. 2 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, ніхто не вправі обмежувати військовослужбовців та членів їх сімей у правах і свободах, визначених законодавством України.

Частиною першою статті 9-1 цього Закону встановлено, що речове забезпечення військовослужбовців здійснюється за нормами і в терміни, що визначаються відповідно Міністерством оборони України, Міністерством інфраструктури України – для Державної спеціальної служби транспорту, іншими центральними органами виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні військові формування, Головою Служби безпеки України, начальником Управління державної охорони України, Головою Служби зовнішньої розвідки України, Головою Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, а порядок грошової компенсації вартості за неотримане речове майно визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абзацу першого пункту 2 Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації і Управління державної охорони грошової компенсації вартості за неотримане речове майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 178 (далі – Порядок № 178): виплата грошової компенсації здійснюється особам офіцерського, старшинського, сержантського і рядового складу.

Згідно пункту 3 Порядку № 178 грошова компенсація виплачується військовослужбовцям з моменту виникнення права на отримання предметів речового майна відповідно до норм забезпечення у разі: звільнення з військової служби; загибелі (смерті) військовослужбовця.

Пунктом 4 Порядку № 178 встановлено, що грошова компенсація виплачується військовослужбовцям за місцем військової служби за їх заявою (рапортом) на підставі наказу командира (начальника) військової частини, територіального органу, територіального підрозділу, закладу, установи, організації (далі – військова частина), а командирам (начальникам) військової частини – наказу старшого командира (начальника), у якому зазначається розмір грошової компенсації на підставі довідки про вартість речового майна, що належить до видачі, оригінал якої додається до відомості щодо виплати грошової компенсації.

Пунктом 4 розділу ІІІ Інструкції про організацію речового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України в мирний час та особливий період, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 29 квітня 2016 року № 232 (далі -Інструкція № 232), встановлено, що військовослужбовці, які звільняються в запас або відставку, за їх бажанням отримують речове майно, яке не було отримане під час проходження служби, або грошову компенсацію за нього, виходячи із закупівельної вартості такого майна. Порядок виплати грошової компенсації здійснюється відповідно до вимог Порядку № 178. Грошова компенсація замість речового майна, що підлягає видачі, виплачується на підставі довідки про вартість речового майна, що належить до видачі, форма якої наведена у додатку до Порядку № 178, яка видається речовою службою військової частини, виходячи із заготівельної вартості цих предметів.якщо особа

Отже, у разі звільнення військовослужбовця з військової служби у нього виникає право на грошову компенсацію вартості за неотримане речове майно, яке реалізується шляхом подання військовослужбовцем відповідної заяви (рапорту) за місцем військової служби. Застосовування в пункті 3 Порядку № 178 словосполучення «у разі звільнення з військової служби», а не, наприклад, «при звільненні з військової служби», дозволяє дійти висновку, що право на грошову компенсацію вартості за неотримане речове майно не залежить від факту закінчення проходження військової служби (виключення військовослужбовця зі списків особового складу).

Отже, військовослужбовці після звільнення їх з військової служби зберігають право на грошову компенсацію вартості за неотримане речове майно.

Такий висновок міститься у постанові Верховного Суду від 23 серпня 2019 року в справі № 2040/7697/18.

Статтею 19 Основного Закону встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Справа 120/4567/20-а