назад

Профілактичні щеплення: права та обов’язки громадян

Дитину не допускають до навчання у зв’язку з відсутністю необхідних щеплень; керівництво примусово зобов’язує працівників щеплюватися від коронавірусної інфекції – випадків, коли питання вакцинування викликає чимало запитань у населення, доволі багато. Розібратися в цьому вам допоможуть юристи системи БПД Сумщини.

Чи обов’язково дітям робити щеплення?

Це дійсно болюча тема для наших громадян, особливо на початку навчального року. Якщо аналізувати норми чинного законодавства, то дійсно є  заборона відвідувати нещепленим дітям навчальні заклади. Відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. У разі якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв’язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його. Благополучна епідемічна ситуація – це коли в країні не реєструють зовсім або реєструють поодинокі випадки інфекційних хвороб, а також немає умов для поширення цих хвороб.  Також дитина має можливість відвідувати освітні заняття при умові, що є документально підтвердженні медичні протипоказання для проведення щеплень.  Але у всіх інших випадках дітям без зроблених щеплень не можна відвідувати навчальні заклади.

Чи не порушує це права дитини на освіту?

Згідно зі ст. 53 Закону України «Про освіту» здобувачі освіти мають право на безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці, а також зобов’язані відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля.

Відповідно до положень ст. 3 Конвенції про права дитини в усіх питаннях щодо дітей першочергова увага приділяється якнайкращим інтересам дитини. Завданням держави є забезпечення дотримання оптимального балансу між реалізацією права дитини на освіту та інтересами інших дітей.

Закон дає право батькам відмовитися від проведення обов’язкових щеплень дитині. Держава, установивши заборону відвідувати навчальний заклад дитиною, яка не має профілактичних щеплень, реалізує свій обов’язок щодо забезпечення безпеки життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу, у тому числі  й самої нещепленої дитини. Водночас право дитини на здобуття освіти не порушене, оскільки для дітей, які не можуть відвідувати заклад освіти за відсутності щеплень, установлені альтернативні способи отримання освіти та продовження навчання, зокрема в навчальному закладі. В Україні є можливість обирати форму освіти, зокрема дистанційну або сімейну (домашню).

Чи зобов’язані громадяни щеплюватися від коронавірусної інфекції?

Згідно з ч. 4 ст. 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов’язковим профілактичним щепленням, а також проти інших відповідних інфекційних хвороб.

У разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об’єктах можуть проводитися обов’язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними показаннями.

Рішення про проведення обов’язкових профілактичних щеплень за епідемічними показаннями на відповідних територіях та об’єктах приймають головний державний санітарний лікар України, головний державний санітарний лікар Автономної Республіки Крим, головні державні санітарні лікарі областей, міст Києва та Севастополя, головні державні санітарні лікарі центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, виконання кримінальних покарань, захисту державного кордону, Служби безпеки України.

Тому, якщо особу намагаються примусово вакцинувати, вона має право вимагати відповідного рішення, на підставі якого це здійснюється. На сьогоднішній день в Україні примусової вакцинації від коронавірусу немає.