назад

Примирення сторін судового процесу за участі судді

Із метою захисту прав та інтересів людини та громадянина, зокрема їх визнання та відновлення у разі порушення, в Україні діє судова влада. Однак, звертаючись до суду, особа не може бути впевненою в тому, що інтереси, які вона відстоює, врегульовані в правовому полі так, що суд у процесі вирішення справи займе саме її позицію. До того ж, для іншої сторони процесу теж можуть наставати негативні наслідки, які неспіврозмірні її вині та могли б бути менш значними при досягненні компромісу із стороною, яка звертається до суду. Тож, у разі розгляду справи судом, завжди залишається можливість настання небажаних наслідків для обох сторін.

Аби надати можливість сторонам, які є учасниками судового процесу, домовитись на найбільш вигідних умовах про способи вирішення спірних питань, в процесуальне законодавство, наслідуючи практику європейських судів, включено положення про врегулювання спору за участю судді.

Суть такого врегулювання спору полягає в тому, що суддя виступає арбітром між сторонами, тим самим запобігаючи нераціональним конфліктам та забезпечуючи поетапність викладу обставин справи сторонами та доводи щодо неї на представлення та підтримання своєї позиції перед іншою стороною.

В цивільному процесі порядок врегулювання спору за участю судді визначається статтями 201-205 ЦПК України.

Умовами для можливості здійснення такого врегулювання є такі:
– згода сторін до початку розгляду справи по суті;
– у справу не вступила третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору;
– якщо вже не проводилось досудове врегулювання спору за участю судді, при якому сторони не досягли згоди.

Врегулювання спору має відбутися в розумні строки, але не довше 30 днів з дня постановлення рішення про таке врегулювання.

Проведення врегулювання спору за участю судді здійснюється у формі:
– спільних нарад (за участю всіх сторін, їх представників та судді);
та (або)
– закритих нарад (за ініціативою судді з кожною зі сторін окремо).

На початку проведення першої спільної наради суддя роз’яснює сторонам мету, порядок проведення врегулювання спору, їх права та обов’язки.

Роль судді у врегулюванні спору полягає в тому, що він під час проведення спільних нарад з’ясовує підстави та предмет позову, заперечень, роз’яснює сторонам предмет доказування по даній категорії спору, пропонує сторонам надати пропозиції щодо шляхів мирного врегулювання спору та здійснює інше сприяння мирному врегулюванню спору.

Дієвим інструментом вирішення спору є те, що, якщо спір виник, бо сторони не бачили можливостей вирішення питання самостійно, однак суддя їх бачить, він може запропонувати сторонам можливий шлях мирного врегулювання спору.

Хоча, під час врегулювання спору, суддя не має права робити оцінку доказів, наданих сторонам, та давати їм юридичні поради. Під час закритих нарад суддя має право звертати увагу сторони на судову практику в аналогічних спорах. Таким чином, сторони будуть повідомлені про те, яким чином врегульовані спори в подібних ситуаціях і зможуть зробити висновки щодо доцільності застосування певної моделі вирішення проблеми щодо свого спору.

В адміністративному судочинстві порядок досудового врегулювання спору аналогічний, за винятком того, що воно не допускається в адміністративних справах, визначених главою 11 розділу ІІ КАС України (складні, термінові справи, апеляційний та касаційний розгляд), за винятком справ про примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності та типових справ.

Таким чином, врегулювання спору за участю судді може бути для сторін ефективним засобом необхідного та швидкого владнання конфліктної ситуації з врахуванням інтересів їх обох.

Луцький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги