назад

Притягнення працівника до матеріальної відповідальності

Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству внаслідок невиконання своїх трудових обов’язків. Загальні підстави та умови притягнення працівників до матеріальної відповідальності викладено в ст. 130 Кодексу законів України про працю (далі – КЗпП).
Для притягнення працівника до матеріальної відповідальності необхідні такі умови:
1️⃣ працівник порушив свої трудові обов’язки;
2️⃣ підприємству заподіяно пряму дійсну шкоду протиправними діями/бездіяльністю працівника;
3️⃣ є причинний зв’язок між допущеним порушенням і завданою шкодою;
4️⃣ установлено вину працівника.
Матеріальна відповідальність настає незалежно від форми вини працівника: умислу або необережності.
Обмежена матеріальна відповідальність установлюється в випадках псування або знищення з необережності: матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), у тому числі при їх виготовленні; інструментів, вимірювальних приладів, спецодягу та інших предметів виданих працівнику в користування. За навмисне знищення та ушкодження того самого майна настає повна матеріальна відповідальність.
Повна матеріальна відповідальності застосовується у випадках:
✅ в разі укладення між працівником і власником письмового договору про повну матеріальну відповідальність;
✅ одержання майна та інших цінностей працівником під звіт за разовим дорученням або за іншими разовими документами;
✅ шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку;
✅ шкоди було завдано працівником, який був у нетверезому стані;
✅ шкоди завдано нестачею, умисним знищенням або умисним псуванням матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції);
✅ відповідно до законодавства на працівника покладено відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству під час виконання службових обов’язків;
✅ шкоди завдано не при виконанні службових обов’язків;
Договір про повну матеріальну відповідальність можна укласти з працівником, який:
✔️досяг 18 – річного віку;
✔️виконує роботи, безпосередньо пов’язані зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих йому цінностей.
Договір про повну матеріальну відповідальність можна укладати лише з тими працівниками, що обіймають посади і виконують роботи, які передбачає Перелік посад і робіт.
Розмір заподіяної шкоди розраховується за фактичними втратами, на підставі даних бухгалтерського обліку, виходячи з балансової вартості (собівартості) матеріальних цінностей за вирахуванням зносу за встановленими нормами.
Шкода визначається за цінами, що діють у даній місцевості на день її відшкодування при:  розкраданні, недостачі, навмисному знищенні, псуванні матеріальних цінностей. Розмір шкоди в результаті розкрадання, недостачі, знищення (псування) матеріальних цінностей обчислюється шляхом проведення незалежної оцінки відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. № 2658-III. Якщо провести незалежну оцінку неможливо (майно, що підлягає оцінці відсутнє), то розмір шкоди можна розрахувати на підставі ст. 135-3  КЗпП України.
Стягнення суми шкоди здійснюється на підставі наказу роботодавця. Обмеження: при утриманні із зарплати суми шкоди відрахування не повинні перевищувати 20% виплачуваної зарплати.