назад

Реєстрація шлюбу неповнолітньої особи

Створення сім’ї – це важливий крок у житті чоловіка та жінки, які мають наміри любити і поважати один одного, спільно проживати, надавати взаємну допомогу, виховувати дітей та  нести відповідальність за їхнє майбутнє. Право на створення сім’ї мають особи, які досягли шлюбного віку. Однак бувають ситуації, коли особи отримують право на реєстрацію шлюбу до досягнення повноліття.

Які  підстави для реєстрації шлюбу з неповнолітньою особою та перелік документів для подання заяви про надання права на шлюб, ви можете дізнатися із матеріалу, підготованого юристами Ужгородський місцевий центр з надання БВПД.

Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Законодавством України передбачено, що право на шлюб мають особи, які досягли шлюбного віку. Шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється у вісімнадцять років.За заявою заінтересованої особи, яка досягла 16 років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо це відповідає її інтересам.

Відповідно до ч. 1 ст. 27 СК України державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства.

Перелік підстав для отримання дозволу на реєстрацію шлюбу до 18 років:

  • фактичне створення сім’ї;
  • вагітність;
  • народження дитини.

Вказаний перелік не є вичерпним.

Документи, необхідні для реєстрації шлюбу

  1. Заява про надання права на шлюб.

Заява подається заінтересованою особою в порядку окремого провадження та повинна відповідати як загальним правилам щодо змісту і форми позовної заяви, встановленим статтею 175 ЦПК України, так і вимогам щодо її змісту, передбаченим для тієї чи іншої справи окремого провадження. У заяві про надання права на шлюб необхідно зазначати прізвище, ім’я, по-батькові особи, з якою передбачається реєстрація шлюбу, оскільки надання права на шлюб повин­но відповідати інтересам заявника, а встановити це мож­на лише по відношенню до конкретної особи. Крім того, доцільно у заяві зазначати про те, що не існує обставин, які перешкоджають укладенню шлюбу, котрі передбачені ст. 26 СК України (кровна спорідненість, усиновлення); що нареченим відомо про сімейний стан один одного і наявність дітей;

  1. Свідоцтво про народження заявника;
  2. Копія паспорта заявника;
  3. Будь-які документи, які підтверджують підстави надання права на шлюб: довідка з медичного закладу про вагітність, копія свідоцтва про народження дитини і т.ін.
  4. Квитанція про сплату судового збору.

Підсудність

Заява про надання права на шлюб неповнолітній особі подається до суду за місцем проживання заявника та розглядається в порядку окремого провадження. Згідно п.2 ч.2 ст.293 ЦПК України, суд розглядає в порядку окремого провадження справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності. Також, у відповідності до ч.3 ст.293 ЦПК України, у порядку окремого провадження розглядаються справи про надання права на шлюб.

Справи окремого провадження суд розглядає за участю заявника та заінтересованих осіб. В даній категорії справ заінтересованими особами є: законні представники заявника, майбутній чоловік (дружина) та орган ДРАЦС (в разі офіційної відмови в реєстрації шлюбу).

Вартість

За подання до суду заяви в порядку окремого провадження заявником сплачується судовий збір у розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу. Станом на 01.01.2021 року розмір судового збору за розгляд даної категорії справ становить – 454,00 грн.

Ч. 2 ст. 34 Цивільного кодексу України визначено, що у разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу.