назад

Шлюб з іноземцем: які існують особливості?

Кількість інтернаціональних родин збільшується з кожним роком, і Україна не є виключенням з цього правила. Українське законодавство не перешкоджає іноземцям та особам без громадянства вступати у шлюб в Україні.

Яких умов необхідно дотримуватись для реєстрації шлюбу в Україні? Які документи необхідно надати? Яка процедура подачі заяви про реєстрацію шлюбу? – розповідають фахівці Одеського місцвого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Конституція України закріплює, що іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України (за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України).

Іноземці та особи без громадянства можуть укладати шлюби з громадянами України та іншими особами відповідно до законодавства України. Іноземці та особи без громадянства мають рівні з громадянами України права і обов’язки у шлюбних і сімейних відносинах (ст. 18 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”).

Жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі та мають право на повторний шлюб лише після припинення попереднього шлюбу (ст. 25 Сімейного кодексу України).

Яких умов необхідно дотримуватись для реєстрації шлюбу в Україні?

Для реєстрації шлюбу в Україні необхідно дотриматись всього декількох умов:

 • досягнення нареченими шлюбного віку (повноліття);
 • відсутність у них офіційних шлюбів з іншими особами;
 • відсутність перешкод для укладення шлюбу (неможливе укладення шлюбу між рідними та двоюрідними братом і сестрою, рідними тіткою/дядьком та племінником/племінницею, родичами прямої лінії споріднення, усиновлювачем та усиновленою ним дитиною).

Які документи необхідно надати?

Українці на посвідчення своєї особи пред’являють:

 • паспорт або паспортний документ;
 • документи, що підтверджують припинення попереднього шлюбу (за його наявності).

Іноземці та особи без громадянства для реєстрації шлюбу в Україні повинні пред’явити:

 • національний паспорт або паспортний документ з відміткою про реєстрацію уповноваженого органу щодо законності їх перебування в Україні, якщо інше не передбачене чинним законодавством України (посвідка на постійне чи тимчасове проживання);
 • якщо в паспортах або паспортних документах іноземців та осіб без громадянства відсутні відомості про сімейний стан їх власників, то вони повинні одночасно подати документ про те, що не перебувають у шлюбі, виданий компетентним органом країни свого громадянства або країни постійного проживання, та легалізований належним чином.

Документами, що підтверджують припинення попереднього шлюбу або визнання його недійсним, можуть бути:

 • свідоцтво про розірвання шлюбу;
 • рішення суду про розірвання шлюбу;
 • рішення суду про визнання шлюбу недійсним, яке набрало законної сили;
 • свідоцтво про смерть одного з подружжя;
 • висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану про анулювання актового запису про шлюб, який є недійсним тощо.

Якщо документи іноземців, осіб без громадянства, які є підставою для державної реєстрації шлюбу, складені іноземною мовою, до них обов’язково додається переклад тексту на українську мову, вірність якого засвідчується дипломатичним представництвом або консульською установою України, посольством (консульством) держави, громадянином якої є іноземець (країни постійного проживання особи без громадянства), Міністерством закордонних справ, іншим відповідним органом цієї держави або нотаріусом (п. 6 розділу ІІ Наказу МЮУ від 18.10.2000 № 52/5 «Про затвердження Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні»).

Яка процедура подачі заяви про реєстрацію шлюбу?

Для реєстрації шлюбу між українцями або з іноземцем майбутнє подружжя подає особисто письмову заяву за встановленою формою до будь-якого органу ДРАЦС на їх вибір (або подати заяву ОНЛАЙН через веб-портал «Звернення у сфері державної реєстрації»).

Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про державну реєстрацію шлюбу до органу ДРАЦС, таку заяву, справжність підпису (ів), на якій засвідчено нотаріально, можуть подати їх представники.
Повноваження представника мають ґрунтуватись на нотаріально посвідченій довіреності.