назад

Смерть медичного працівника від Covid та страхова виплата дочці загиблої

Громадянка Оксана звернулась до Вінницького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Вінницькій області із заявою від 07.08.2020 року про призначення та здійснення страхової виплати у зв’язку із смертю матері, яка будучи медичним працівником, померла внаслідок інфікування гострою респіраторною хворобою Covid-19, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження.

У результаті отримала лист із повідомленням від Вінницького відділення Управління виконавчої дирекції фонду  у Вінницькій області щодо неможливості проведення такої виплати у зв’язку із відсутністю документу, який підтверджував, що вона та померла складають сім’ю, у тому числі спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки у розумінні поняття “сім’я”, яке визначене ст. 3 Сімейного кодексу України.

Згідно ч. 3 Порядку здійснення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та визначення їх розмірів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року №498, у разі смерті медичного працівника, що настала внаслідок його інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, членам сім’ї, батькам, утриманцям померлого медичного працівника (далі – особи, які мають право на виплату) проводиться виплата в розмірі 750-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року. Члени сім’ї та батьки померлого медичного працівника визначаються відповідно до Сімейного кодексу України.

Згідно п. 5. 1 Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого Постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 року № 11, Управління (відділення) Фонду розглядає справи про призначення одноразової допомоги та щомісячної страхової виплати в разі смерті потерпілого сім’ї та особам, які мають на це право, за умови подання таких документів серед яких, п. 20 передбачає – довідка про склад сім’ї померлого, у тому числі про тих, хто перебував на його утриманні або копії відповідного рішення суду.

На даний час втратив чинність єдиний нормативно-правовий акт – постанова Ради Міністрів УРСР від 11.12.1984 року №470, який діяв до 07.12.2016 року та надавав повноваження житлово-експлуатаційним організаціям видавати довідку про склад сім’ї.

З 07.12.2016 року, згідно з постановою КМУ від 23.11.2016 року №861, якою внесено зміни до постанов Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 року №470 і КМУ від 29.01.2003 року №117, довідка за Формою №2 (про склад сім’ї) втратила чинність та її виключено з переліку документів.

Постановою КМУ від 02.03.2016 року №207 затверджено форму довідки про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання особи, видача якої здійснюється виконавчим органом місцевого самоврядування. Даною формою довідки не передбачено підтвердження факту сімейних відносин, а також місця фактичного проживання членів сім’ї, а лише зазначається місце реєстрації проживання.

Таким чином, єдиною можливістю встановити, що на момент смерті громадянки Наталії, 13.09.2020 року народження, її сім’ю складала донька – Оксана Василівна, 27.11.1982 року народження, є тільки звернення до суду із заявою про встановлення факту, який має юридичне значення в порядку глави 6 ЦПК України.

За підтримки та ініціативи Вінницької державної обласної адміністрації та за підтримки зі сторони Регіонального центру з надання БВПД у Вінницькій області, громадянці Оксані було надана безоплатну правову допомогу, яка полягала у правовій консультації та підготовці процесуальних документів для подачі до суду для встановленні фактів, що мають юридичне значення. Супровід у суді здійснював адвокат Володимир Матюха на умовах “pro bono”.

За рішенням суду заяву задоволено та засвідчено, що на момент смерті громадянки Наталії, її сім’ю складала донька –Оксана та призначено до виплати  1, 576 млн грн ( 750-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб).