назад

Трудове право: що треба знати про вихідні та святкові дні

Праця є невід’ємною частиною нашого життя.

Трудові відносини –  це добровільний юридичний зв’язок між працівником і роботодавцем. Працівник зобов’язується особисто виконувати визначену трудову функцію за обумовленою спеціальністю, кваліфікацією, посадою  в даній організації з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядкові, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

В нашій державі головним гарантом прав і свобод  людини та громадянина є Конституція України, відповідно до положень якої кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Кожен, хто працює, має право на відпочинок.

Згідно зі ст.67 Кодексу законів про працю України, при п’ятиденному робочому тижні працівникам надаються два вихідні дні на тиждень,  а при шестиденному робочому тижні – один вихідний.

Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день при п’ятиденному робочому тижні, якщо він не визначений законодавством, визначається графіком роботи підприємства, установи, організації, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації підприємства, установи, організації, і, як правило, має надаватися підряд з загальним вихідним днем.

У випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься  на наступний після святкового або неробочого.

Тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менш як сорок дві години.

Робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

Стаття 73 Кодексу законів про працю України містить в собі перелік святкових та неробочих днів, які затвердженні на законодавчому рівні, а саме:

1 січня- Новий рік

7 січня і 25 грудня – Різдво Х       ристове

8 березня – Міжнародний жіночий день

1 травня – День праці

9 травня –  День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги)

28 червня – День Конституції України

24 серпня –  День незалежності України

14 жовтня- День захисника України.

Поряд із Різдвом Христовим, релігійними святами визначено: Пасху (один день) та Трійцю (один день).

Робота в зазначені дні компенсується відповідно до ст.107 КЗпП України.

На бажання працівника, який працював у святковий і неробочий день, йому може бути наданий інший день відпочинку.

Слід звернути увагу на те, що кожного року Кабінет Міністрів України  затверджує перелік вихідних та святкових днів, які можуть доповнюватись.