назад

Розвиток донорства крові та її компонентів є важливою соціально необхідною справою держави. Донорство крові та її компонентів – добровільний акт волевиявлення людини, що полягає у здачі крові або її компонентів для подальшого безпосереднього використання їх для лікування, виготовлення відповідних лікарських препаратів або використання у наукових дослідженнях.

Донором крові або компонентів крові може бути будь-який дієздатний громадянин України, іноземець чи особа без громадянства, яка має посвідку на постійне проживання на території України, який пройшов відповідне медичне обстеження в порядку, встановленому законодавством.

Враховуючи важливість донорства, держава надає додаткові пільги донорам.

25 січня 2021 року набрав чинності Закон України від 30 вересня 2020 року № 931-ІХ «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові». Законом оновлено норми щодо збереження середнього заробітку за працівниками, які виявили бажання стати донорами крові та/або її компонентів. Також в новій редакції виклали ст. 124 Кодексу законів про працю України.

Яким же чином оформити відсутність працівника на роботі в день здавання?

Працівнику необхідно подати заяву не пізніше як за один робочий день до дня донації крові та/або компонентів крові із проханням відпустити з роботи для медобстеження чи здачі крові. Роботодавець повинен видати наказ про таке увільнення, при цьому за працівником зберігається середній заробіток

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 20 Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» підставою для звільнення від роботи, навчання або служби відповідно до цієї статті є довідка, видана донору за місцем медичного обстеження чи донації крові та/або компонентів крові за формою та в порядку, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Обов’язок увільнити працівника передбачений саме статтею 123 КЗпП України – у дні медичного обстеження та донації крові та/або компонентів крові особа, яка виявила бажання здійснити донацію крові та/або компонентів крові, звільняється від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності, із збереженням за нею середнього заробітку за рахунок коштів власника відповідного підприємства, установи, організації або уповноваженого органу.

Чи може роботодавець відмовити працівникові увільнити його від роботи?

Відповідно до п. 2 статті 12 Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» керівники підприємств, установ, закладів, організацій, командири (начальники) військових частин зобов’язані:

2) безперешкодно відпускати з місця роботи, служби або навчання осіб, які є або виявили бажання стати донорами крові та/або компонентів крові, у дні відповідного медичного обстеження і донації крові або компонентів крові (крім випадків, якщо відсутність донора на його робочому місці або місці служби в ці дні може призвести до загрози життю чи здоров’ю людей, до невиконання завдань, пов’язаних із забезпеченням оборони, безпеки держави та громадського порядку, до значної матеріальної шкоди або інших тяжких наслідків) на підставі відповідних заяв, поданих керівництву не пізніш як за один робочий день до дня донації крові та/або компонентів крові.

Отже, лише у виняткових випадках роботодавець має право відмовити працівнику та не увільнити від виконання своїх посадових обов’язків.

Необхідно звернути увагу, що відмова роботодавця має бути оформлена письмово та бути обгрунтованою.

Якими ж є гарантії працівників-донорів?

Після кожного дня здавання крові та (або) її компонентів, в тому числі у разі здавання їх у вихідні, святкові та неробочі дні, донору надається додатковий день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку. За бажанням працівника цей день може бути приєднано до щорічної відпустки або використано в інший час протягом року після дня давання крові чи її компонентів. У разі, коли за погодженням з керівництвом підприємства, установи, організації, командуванням військової частини в день давання крові донор був залучений до роботи або несення служби, йому за бажанням надається інший день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку.

У разі здавання крові та (або) її компонентів у період щорічної відпустки ця відпустка продовжується на відповідну кількість днів з урахуванням надання працівнику додаткового дня відпочинку за кожний день давання крові.

Згідно роз’яснень Міністерства праці та соціальної політики України від 06 квітня 2011 року №76/13/133-11 та від 02 квітня 2014 року №90/116-10 «Про порядок використання донорами днів відпочинку» якщо працівник здав кров у період щорічної відпустки, то тривалість такої відпустки продовжується на два дні.

Відповідно до п. 5 статті 21 Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» Почесні донори України мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.

Почесним донором є особа, яка безоплатно здійснила донацію крові в сумарній кількості, що дорівнює 40 максимально допустимим дозам, або плазми крові в сумарній кількості, що дорівнює 60 максимально допустимим дозам, заготовленим методом аферезу, або 40 максимально допустимим дозам клітин крові, заготовлених методом аферезу (еритроцити, тромбоцити, лейкоцити), незалежно від часу здійснення таких донацій.