назад

У Пенсійному фонді не зарахували страховий стаж за трудову діяльність? Звертайтеся до суду!

Пані Людмила понад 5 років працювала старшим бухгалтером у Лабораторії експертизи умов праці та екології, про що в трудовій книжці зроблено відповідні записи.
У зв’язку з виходом на пенсію за віком пані Людмила в січні 2020 року звернулася до Головного управління пенсійного фонду України в Херсонській області (далі –  ГУ ПФУ в Херсонській області) з проханням перевірити документи щодо трудового стажу. Спеціаліст ГУ ПФУ в Херсонській області перевіривши відповідні документи, звернула увагу на запис в трудовій книжці, який не відповідає вимогам законодавства (дата звільнення наведена і відрізняється від інших слів більш жирним шрифтом). І тому, ця обставина ставить під сумнів факт припинення трудового договору, відповідно й можливість зарахування трудового стажу за період роботи в Лабораторії експертизи умов праці та екології.

Знаючи про систему безоплатної правової допомоги, пані Людмила звернулася до Скадовського бюро правової допомоги за отриманням безоплатної вторинної правової допомоги, що передбачає складання документів процесуального характеру та представництво інтересів особи в суді. Для надання даного виду правової допомоги пані Людмилі Голопристанський місцевий центр з надання БВПД  уповноважив своїм наказом від 17.02.2020 №17-2020 року фахівця Скадовського бюро правової допомоги Тетяну Мосіну.
Вивчивши матеріали справи, Тетяна Мосіна звернулася до суду з позовом, у якому просила визнати неправомірною відмову ГУ ПФУ в Херсонській області в зарахуванні трудового стажу пані Людмилі у період роботи в Лабораторії експертизи умов праці та екології при нарахуванні пенсії за віком та зобов`язати  ГУ ПФУ в Херсонській області зарахувати до її страхового стажу указаний період роботи і здійснити відповідний перерахунок розміру пенсії з дня виникнення права на пенсію. Наведене призводить до отримання нею пенсії в меншому розмірі, ніж належало би за законодавством.

В судовому засіданні Тетяна Мосіна підтримала позов і просила його задовольнити та наголосила на тому, що якщо письмові докази трудової діяльності не збереглися, як затверджує ГУ ПФУ в Херсонській області, то підтвердження стажу проводиться органами Пенсійного фонду на підставі показань свідків.

Згідно показань трьох свідків, які працювали у Лабораторії експертизи умов праці та екології у спірний період часу, всі підтвердили, що пані Людмила також там працювала бухгалтером. Відомості щодо місця та періодів роботи свідків підтверджуються записами в їх трудових книжках, які долучені до матеріалів справи.

Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

У разі звільнення працівника всі записи про роботу і нагороди, що внесені у трудову книжку за час роботи на цьому підприємстві, засвідчуються підписом керівника підприємства або спеціально уповноваженою ним особою та печаткою підприємства або печаткою відділу кадрів.

Херсонський окружний адміністративний суд частково задовільнив позов та зобов`язав Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області зарахувати пані Людмилі страховий стаж за періоди трудової діяльності в Лабораторії експертизи умов праці та екології, що дає право на призначення пенсії за віком.

Ознайомитись із рішенням можна за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95650110

Коментує фахівець Скадовського бюро правової допомоги Голопристанського місцевого центру з надання безоплатної вторинної допомоги Тетяна Мосіна:

  • Скільки страхового стажу повинно бути для осіб, які втратили працездатність?

Спірними питаннями у цій справі є кількість років страхового стажу пані Людмили, від якого залежить розмір її пенсії, а також правомірність відмови органу Пенсійного фонду у зарахуванні до такого стажу конкретних періодів роботи позивача.
Так, згідно з абзацом 1 частини 1 статті 28 Закону України від 09.07.2003р. №1058-IV «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон №1058-IV), Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

  • Як встановлюється мінімальний розмір пенсії за віком?

Частиною 3 статті 28 Закону №1058-IV передбачено, що за наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж передбачено абзацом першим частини першої цієї статті, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі, пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Для пенсій, призначених після 1 січня 2018 року, мінімальний розмір пенсії за віком, передбачений абзацом першим цієї частини, виплачується після досягнення особою віку 65 років. До досягнення цього віку таким особам може бути призначена державна соціальна допомога на умовах і в порядку, визначених Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям».

  •  Що є документальним підтвердженням наявності в особи необхідного пенсійного стажу:

Документальним підтвердженням наявності в особи необхідного пенсійного стажу є: довідки підприємства; виписки з наказів; особові рахунки та відомості на видачу зарплати; посвідчення і характеристики з місця роботи; трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання; інші документи, що містять відомості про періоди роботи.

При відсутності документів стаж роботи, який дає право на пенсію, встановлюється на підставі показань двох і більше свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, установі, організації. Показання свідків застосовуються при неможливості отримання документального підтвердження пенсійного стажу в зв’язку з: військовими діями, аваріями, катастрофами; стихійними лихами та іншими надзвичайними ситуаціями; ліквідацією підприємства, установи, організації; відсутністю архівних даних з інших причин.