назад

Івано-Франківським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – Місцевий центр) розглянувши звернення клієнта з питань підготовки процесуальних документів та представництва інтересів у суді щодо нарахування заборгованості та виплати пенсії прийнято рішення про уповноваження працівників відділу правопросвітництва та надання безоплатної вторинної правової допомоги Місцевого центру для надання безоплатної вторинної правової допомоги клієнту.

Позовні вимоги мотивовані тим, що Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області (далі – відповідач) неправомірно відмовив нарахувати пенсію позивачу з 01.05.2017 по 05.08.2019 у зв’язку із ненаданням документів про проживання на території України за вказаний період. Також, позивач просить суд визнати неправомірними дії відповідача щодо не нарахування заборгованості пенсії та зобов`язати нарахувати та виплатити позивачу, не нараховану і невиплачену пенсію з 01.05.2017 по 05.08.2019 включно.

Розглянувши матеріали адміністративної справи та дослідивши в сукупності письмові докази, якими обґрунтовуються позовні вимоги, судом встановлено.

Відповідач у відзиві зазначив, що відповідно до п.15 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 за №22-1 поновлення пенсії здійснюється за матеріалами, що є в пенсійній справі, із врахуванням додатково наданих документів. Одним із основних документів, які необхідні для поновлення пенсії є документ про місце проживання (реєстрації). Таким є паспорт громадянина України або довідка уповноважених органів з місця проживання (реєстрації), у тому числі органів місцевого самоврядування. Представник відповідача вказує на те, що оскільки позивач звернувся з заявою про поновлення виплати пенсії 06.08.2019 та надав довідку № 637 про реєстрацію місця проживання особи з 06.08.2019, тому відповідно до протоколу призначення пенсії від 19.08.2019 виплату пенсії поновлено з 06.08.2019. Оскільки, позивач не надав документів про проживання на території України за період з 01.05.2017 по 05.08.2019, то підстав для нарахування заборгованості пенсії за цей період немає. У зв’язку із онкологічним захворюванням позивач перебував на лікуванні в Ізраїлі.

Надаючи правову оцінку правовідносинам, що склались між сторонами, суд зазначає, що право особи на отримання пенсії як складова частина права на соціальний захист є її конституційним правом, яке гарантується міжнародними зобов’язаннями України.

Принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, а також призначення, перерахунку, виплати пенсії, врегульовано Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Згідно зі ст.51 Закону у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, за заявою пенсіонера може бути виплачена йому за шість місяців наперед перед від’їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання. Під час перебування за кордоном пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародним договором України.

Кожен громадянин України, включаючи пенсіонерів, має право на вибір свого місця проживання зі збереженням усіх конституційних прав.

Відсутність законодавчо встановленого механізму поновлення виплати пенсії, припиненої у зв’язку з виїздом громадянина України на постійне місце проживання за кордон, не може бути підставою для позбавлення особи права на соціальний захист, що встановлений ст.46 Конституції України.

Суд погоджується з доводами представника позивача, що особа, зокрема і позивач, відповідно до трудової діяльності отримує право на отримання пенсії за віком в Україні, при цьому проживаючи в Ізраїлі, оскільки як громадянин України, позивач має такі ж конституційні права, як інші громадяни цієї держави, оскільки Конституція України та пенсійне законодавство України не допускають обмеження права на соціальний захист, зокрема, права на отримання пенсії за ознакою місця проживання, а також враховуючи саму причину перебування, а саме лікування онкологічних захворювань.

Відповідно до ч.2 ст.46 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», нараховані суми пенсії, не отримані з вини органу, що призначає і виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсації втрати частини доходів. Компенсація втрати частини пенсії у зв’язку з порушенням строків її виплати пенсіонерам здійснюється згідно із законом.

Під час розгляду справи встановлено, що перерахунок пенсії позивачу не проведений з 01.05.2017 по 05.08.2019 саме з вини пенсійного органу, на який покладено обов`язок щодо перерахунку та виплату пенсії.

За вказаних обставин, суд вважає відмову відповідача у поновленні виплати пенсії позивачу з 01.05.2017 обмеженням його конституційних прав.

Враховуючи вищенаведене, припинення відповідачем виплати пенсії з 01.05.2017 по 05.08.2019, опираючись на приписи Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», свідчить про протиправність таких дій, що призвели до порушення гарантованих Конституцією України прав позивача, та, як наслідок, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими, а позов таким що підлягає до задоволення.

За результатами розгляду матеріалів справи, судом вирішено позов про визнання протиправними дій та зобов’язання до вчинення дій задовольнити повністю: визнати неправомірними дії Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області щодо не нарахування заборгованості пенсії позивачу з 01.05.2017 по 05.08.2019; зобов’язати Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області нарахувати та виплатити позивачу не нараховану і невиплачену пенсію з 01.05.2017 по 05.08.2019 включно.

Не погоджуючись із прийнятим рішенням, відповідач скористався правом на подання апеляційної скарги до апеляційного адміністративного суду. Однак, Восьмим апеляційним адміністративним судом ухвалено рішення, повернути апеляційну скаргу скаржнику.