назад

Успішна судова практика щодо розірвання договору довічного утримання

У лютому 2020 року до Ірпінського бюро правової допомоги звернулася гр. К. щодо розірвання договору довічного утримання, який вона уклала з гр. Р у серпні 2019 року.

Центром встановлено належність гр. К. до кола осіб, які є суб’єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу, та призначено представника – адвокатку Орел Руслану Володимирівну.

За результатами ознайомлення з матеріалами справи адвокаткою було складено позовну заяву до гр. Р (далі Відповідач) про розірвання двох договорів довічного утримання, мотивуючи вимоги тим, що між гр. К (Позивачем) та Відповідачем було укладено Договір довічного утримання (догляду), яким у власність набувача був переданий садовий будинок з будівлями та спорудами (Договору 1) та, оскільки, вказаний садовий будинок розташований на земельній ділянці, між Позивачем та Відповідачем укладений ще й Договір довічного утримання (догляду), яким у власність набувача була передана земельна ділянка (Договір 2), що було посвідчено та зареєстровано державним нотаріусом. Цільове призначення земельної ділянки: для ведення садівництва.

Відповідач зобов`язався, відповідно до п. 7 Договору 1, довічно фінансово утримувати Позивача, а саме: забезпечувати її харчуванням, одягом, лікуванням, доглядом, необхідною допомогою, у тому числі медичною, надання побутових послуг. Грошова оцінка такого матеріального забезпечення склала 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп. щомісячно.

Також, пунктом 7 Договору 2, передбачено, що Відповідач зобов`язався довічно фінансово утримувати Позивача, а саме: забезпечувати її харчуванням, одягом, лікуванням, доглядом, необхідною допомогою, в тому числі медичною, надання побутових послуг. Грошова оцінка такого матеріального забезпечення склала теж 1 000 (одна тисяча) гривень 00 грн. щомісячно.

У випадку інфляції така оцінка підлягає індексації в порядку встановленому законом.

Ці договори може бути розірвано за згодою сторін, а у випадку невиконання його умов і відмови від добровільного розірвання однієї із сторін – у судовому порядку п. 10 Договору 1 та п. 10 Договору 2).

Протягом шести місяців із дня укладання Договору 1 та Договору 2 Відповідач не виконував умови договорів, про що було послідовно викладено адвокаткою у складеній позовній заяві.

На виконання вищезазначених договорів довічного утримання Відповідач повинен був забезпечувати Позивача – харчуванням, одягом, необхідною допомогою, в тому числі медичною, надання побутових послуг. Грошова оцінка матеріального забезпечення за двома договорами складає 2000,00 грн. на місяць.

Проте, Відповідач не виконував істотні умови договорів, а саме з моменту укладання договорів ВІдповідач не купував і не приносив Відчужувачу продуктів харчування, одягу, ліків, не допомагав Позивачу по веденню домашнього господарства, не надавав ніяких коштів і взагалі не відвідував Позивача.

Відповідач не відповів на отриману ним у січні 2020 року заяву Позивача про добровільне розірвання договорів довічного утримання.

У зв`язку з вищевикладеним адвокатка просила суд:

– розірвати Договори 1 та 2 довічного утримання, посвідчені та зареєстровані державним нотаріусом, укладені між гр. К та гр. Р;

– застосувати наслідки розірвання Договору 1 та повернути гр. К садовий будинок з будівлями та спорудами, визнавши за нею право власності на вказаний садовий будинок з будівлями та спорудами;

– скасувати обтяження на нерухоме майно за Договором 1, а саме на садовий будинок з будівлями та спорудами;

– застосувати наслідки розірвання Договору 2 та повернути гр. К земельну ділянку, визнавши за нею право власності на вказану земельну ділянку;

– скасувати обтяження на нерухоме майно за Договором 2, а саме на земельну ділянку;

– стягнути з гр. Р на користь гр. К суму сплаченого судового збору у розмірі              1 681,60 грн.

У судовому засіданні Позивач та її представник позовну заяву підтримали у повному обсязі та просили її задовольнити.

В судовому засіданні Відповідач поклався на розсуд суду.

Суд, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши письмові докази по справі позовну заяву гр. К задовольнив  у повному обсязі

ПРАВА КЛІЄНТА ЗАХИЩЕНО!!!