назад

Утилізація зношених шин колісних транспортних засобів

За ініціативи Державної екологічної інспекції Південного округу на території Херсонської області розпочато роботи з демонтажу шин зі спортивних, дитячих шкільних та дошкільних майданчиків. Таке повідомлення оприлюднила екологічна інспекція на своєму офіційному сайті. У зв’язку з цим виникає низка питань: шини – це декор чи небезпека? Хто, яким чином та за чий кошт має їх утилізувати?

12 травня на хвилях Українського радіо. Херсон з телетрансляцією на UA: Херсон вийшла прямоефірна передача «Тема дня», присвячена питанням утилізації зношених шин колісних транспортних засобів.

На початку передачі заступниця директора Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області Олена Іпатенко надала телефонний коментар  ведучій програми Наталі Шклярук щодо законодавчих норм, які стосуються утилізації відпрацьованих шин.

Прослухати аудіозапис радіоефіру на YouTube

Відпрацьовані шини колісних транспортних засобів є відходами.

Відповідно до Закону України «Про відходи» від 05.03.1998 відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Тягар позбутися у законний спосіб від відходів насамперед лежить на власниках цих відходів, якими можуть бути в тому числі і фізичні та юридичні особи.

Зношені шини включені до розділу Б Жовтого переліку відходів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) від 13.07.2000 №1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією / видаленням і Жовтого та Зеленого  переліків відходів», і мають 4-й клас небезпеки (є малонебезпечними).

Однак,  шини і продукти їх зносу – джерело викидів у навколишнє середовище забруднювальних речовин у вигляді газів, водних розчинів шкідливих речовин та пилоподібних продуктів зносу протектора шини, адже саме так зазначено у Правилах технічної експлуатації коліс та пневматичних шин колісних транспортних засобів категорій L, M, N, O та спеціальних машин, виконаних на їх шасі, затверджених Наказом Міністерства інфраструктури України від 26.07.2013 №549.

Згідно з положеннями статті 31 Закону України «Про відходи»  Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні і місцеві органи виконавчої влади в межах своєї компетенції здійснюють розроблення та впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації зношених шин.

Відповідно до постанови КМУ від 27.07.2011 №1136 «Деякі питання збирання, заготівлі та утилізації зношених шин» підприємства, установи та організації, які виробляють та / або імпортують шини  для  транспортних засобів за кодами товарних категорій 4011, 4012, 4013 (включаючи всі  підкатегорії)  згідно  з УКТЗЕД,  внаслідок використання яких утворюються зношені шини,  зобов’язані  самостійно  відповідно  до законодавства   забезпечити   подальше   збирання,   заготівлю  та утилізацію зношених шин або укласти договори про виконання робіт з організації  збирання,  заготівлі  та  утилізації  зношених  шин з
урахуванням встановленого мінімального розміру плати за послуги  з організації  збирання,  заготівлі  та  утилізації  зношених  шин з уповноваженим  підприємством,  що  належить  до  сфери  управління Міністерства   захисту   довкілля   та   природних  ресурсів,  або суб’єктами господарювання, що мають відповідну ліцензію.

Відповідно до чинного законодавства України контроль у сфері поводження з відходами, в тому числі і з відпрацьованими шинами колісних транспортних засобів, поряд з профільними міністерствами здійснюють місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські інспектори з благоустрою населених пунктів, громадські інспектори з охорони довкілля відповідно до законодавства.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог законодавства щодо поводження з відходами здійснює державна екологічна інспекція.

Особи, винні в порушенні законодавства про відходи, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність.

Стаття 43 Закону України «Про відходи» передбачає, що підприємства, установи, організації та громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи зобов’язані відшкодувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства про відходи, в порядку і розмірах, встановлених законодавством України.