назад

Відмова у наданні субсидії у зв’язку з реєстрацією за адресою проживання інших осіб: як вирішити ситуацію?

Однією з поширених причин звернення  до суду в справах про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням є неможливість власника житлового приміщення вільно користуватись і розпоряджатись своєю власністю.

Це створює ряд перешкод та незручностей для власників житла, серед яких відсутність можливості отримати житлову субсидію.  Окрім цього,  людина обмежується у праві вільно володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном на власний розсуд.

З таким питанням до Коропського бюро правової допомоги звернулася пані Марина. ЇЇ проблема полягала у тому, що її колишній зять (співмешканець доньки), який був зареєстрований в її  квартирі, тривалий час там не проживав, не сплачував комунальні платежі. Внаслідок того, що у квартирі був зареєстрований ще й він,  хоча фактично проживав в іншому місці, пані Марина не могла оформити субсидію на житлово-комунальні послуги. Добровільно змінювати місце реєстрації її колишній зять категорично відмовся.

Тому пані Марина вирішила захищати свої права у правовий спосіб та звернулась за допомогою до Коропського бюро правової допомоги. Представляти інтереси пані Марини було доручено начальнику відділу «Коропське бюро правової допомоги» Менського місцевого центру з надання БВПД Дарині Мальцевій.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону України  «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі: судового  рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою, тобто таку особу можна зняти з реєстрації без її згоди виключно на підставі рішення суду.

Фахівчинею бюро було складено позовну заяву до суду про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням. Було на.

За рішенням Коропського районного суду позовні вимоги задоволені в повному обсязі.

Згідно Конституції України, кожна особа має право на житло і ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду. Відповідно до ст. 379 Цивільного кодексу України житлом фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше жиле приміщення, призначені та придатні для постійного або тимчасового проживання в них. Реалізуючи своє право на житло людина може користуватись тільки тим житлом, право користування яким у неї виникло на підставі правочину, або на підставі закону. Таке право виникає у власника житла, членів його сім’ї, орендаря (наймача) житла та членів його сім’ї.

Звичайно, що найшвидший та найлегший шлях зняття такої особи з реєстрації місця проживання – за її добровільною згодою. І тут слід  зазначити, що відповідно до ст. 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», зняття з реєстрації місця проживання здійснюється в день звернення особи. За заявою особи зняття з реєстрації може бути здійснено одночасно з реєстрацією нового місця проживання з урахуванням вимог, визначених частиною одинадцятою статті 6 цього Закону. Зняття з реєстрації проводиться на підставі заяви особи, запиту органу реєстрації за новим місцем проживання особи, остаточного рішення суду (про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, визнання особи безвісно відсутньою або померлою), свідоцтва про смерть.

Але, якщо такої згоди немає! Особа або уникає зустрічі з вами і не бажає добровільно «знятися з реєстрації», або ви взагалі не маєте змоги знайти будь-які контакти цієї особи, щоб попросити її добровільно здійснити процедуру зняття з реєстрації місця проживання.

У такій ситуації залишається  один спосіб зняття з реєстрації місця проживання особи – судовий! Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі: судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою, тобто таку особу можна зняти з реєстрації без її згоди виключно на підставі рішення суду.

Варто пам’ятати, що відповідно до ч. 2 статті 405 Цивільного кодексу України член сім’ї власника житла втрачає право на користування цим житлом у разі відсутності члена сім’ї без поважних причин понад один рік, якщо інше не встановлено домовленістю між ним і власником житла або законом.

 

 Така позовна заява подається в порядку цивільного судочинства до районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів за місцем знаходження жилого приміщення.