назад

Законом України від 15.04.2021 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною», що набрав чинності з 09.05.2021, внесено відповідні зміни до Кодексу законів про працю України, а також доповнено Закон України «Про відпустки» статтею 19-1, яка стосується відпустки при народженні дитини.

Про механізм та умови надання одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини, розповіла слухачам Українського радіо.Херсон заступниця директора Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області Олена Іпатенко у черговому випуску передачі «Право знати», який вийшов у ефір 05 липня.

Завантажити аудіозапис радіоефіру або прослухати на YouTube

Одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів) надається не пізніше 3-х місяців з дня народження дитини одному з таких працівників:

  • чоловіку, дружина якого народила дитину;
  • батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;
  • бабі, діду, іншому повнолітньому родичу дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком).

Відпустка при народженні дитини надається власником або уповноваженим ним органом одному з вищевказаних працівників на підставі його письмової заяви, у якій працівником визначається тривалість цієї відпусти (але вона не може бути більше 14 днів).

Особа, яка отримала відпустку при народженні дитини, зобов’язана надати власнику або уповноваженому ним органу копію документа, необхідного для державної реєстрації народження дитини, або свідоцтва про народження дитини протягом 30 календарних днів з дня виходу в таку відпустку.

Порядок надання відпустки при народженні дитини встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Наразі Кабінетом Міністрів України розроблено проект  постанови «Про затвердження Порядку надання відпустки при народженні дитини Порядку надання відпустки при народженні дитини». Вказаний Порядок має визначити механізм та умови надання одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини (далі – відпустка) відповідно до статті 19-1 Закону України «Про відпустки».

Так, відповідно до вказаного проекту постанови:

  • відпустка не підлягає поділу на частини;
  • має бути використана працівником не пізніше 104-го дня з дня народження дитини;
  • у разі народження двох і більше дітей від однієї вагітності тривалість відпустки не збільшується;
  • заробітна плата працівникам за час цієї відпусткивиплачується не пізніше 3-х днів з дня її початку;
  • працівник, який протягом 3-х місяців з дня народження дитини був звільнений та працевлаштований на інше підприємство (в установу, організацію) чи до фізичної особи, яка використовує найману працю, до заяви про надання відпустки має додати також довідку про її невикористання на попередньому місці роботи.

Крім того, проектом постанови визначено документи, які мають надати працівники для підтвердження права на відпустку при народженні дитини.

 Чоловік, дружина якого народила дитину, при поданні  заяви про надання відпустки має пред’явити роботодавцю документ, необхідний для державної реєстрації народження дитини або свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб.

 Батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, має надати роботодавцю документ, необхідний для державної реєстрації народження дитини або свідоцтво про народження дитини, а також додати заяву батька та матері дитини про визначення її походження та довідку про фактичне місце проживання, видану виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, яка засвідчує їх спільне проживання.

 Баба, дід, або інший повнолітній родич дитини, батько/мати якої є одиноким, при поданні заяви про надання відпустки мають пред’явити документ, необхідний для державної реєстрації народження дитини або свідоцтво про народження дитини, а також заяву одинокого батька/ одинокої матері, в якій засвідчується невикористання ним/нею такої відпустки та вказується особа, що фактично здійснюватиме догляд за дитиною (баба або дід, або інший повнолітній родич дитини).

Для підтвердження статусу «одинокого батька» такі особи також додають свідоцтво про смерть матері дитини або рішення суду про позбавлення її батьківських прав, визнання безвісно відсутньою чи оголошення померлою.

Для підтвердження статусу «одинокої матері» такі особи також додають копію витягу з Книги реєстрації народжень (якщо немає свідоцтва про народження дитини, в якому відомості про батька дитини внесені в установленому порядку за вказівкою матері) або свідоцтво про смерть батька дитини чи рішення суду про позбавлення його батьківських прав, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим.

Якщо потребуєте правової консультації – телефонуйте Єдиного контакт-центру 0 800 213 103 (цілодобово, безкоштовно в межах України