назад

Визначення часток у праві спільної сумісної власності

До Вінницького бюро правової допомоги  Вінницького МЦ з надання БВПД звернулась громадянка  Катерина 1948 року народження для допомоги у вирішенні справи про визначення часток у праві спільної сумісної власності. Юристом Вінницького бюро Максимом Митком було з’ясовано, що після смерті матері клієнтки відкрилась спадщина, що являє собою  земельну ділянку, яка розташована в місті Вінниця, передана для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, спадкодавцеві та її дочкам та належить їм на праві спільної сумісної власності.

Оскільки один із співвласників вищезазначеного нерухомого майна помер, то визначити його частку у праві спільної сумісної власності в досудовому порядку неможливо, тому що немає можливості з’ясувати домовленість між співласниками. У зв’язку з тим, що нотаріус не міг визначити склад спадкового майна, а саме: на яку частку вищевказаного нерухомого майна необхідно видавати свідоцтво про право на спадщину, через що нотаріусом було відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину за законом на  земельну ділянку розташовану в місті Вінниця, передану для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд гр. Катерині та її сестрі.

Працівником Вінницького бюро Митком Максимом  справа клієнтки була детально вивчена із застосуванням норм Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України та останніх практик Верховного суду України. Узгодивши правову позицію з клієнткою,   було вирішено звертатись до суду з позовною заявою про визначення часток у праві спільної сумісної власності. Також працівником Вінницького бюро було складено  клопотання про звільнення від сплати судового збору, так як особа є малозабезпеченою та не має можливості сплатити судовий збір.

Згідно ч.1 ст. 136  ЦПК України суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на визначений строк у порядку, передбаченому законом, але не більше як до ухвалення судового рішення у справі.

Що  стосується визначення часток у праві спільної сумісної власності, законодавством передбачено:

відповідно до ст. 355 ЦК України, майно, що є у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної власності (спільне майно); майно може належати особам на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності; право спільної власності виникає з підстав, не заборонених законом; спільна власність вважається частковою, якщо договором або законом не встановлена спільна сумісна власність на майно.

згідно з ч.1 ст. 368 ЦК України спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю.

відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 370 ЦК України співвласники мають право на виділ у натурі частки із майна, що є у спільній сумісній власності, крім випадків, установлених законом. У разі виділу частки із майна, що є у спільній сумісній власності, вважається, що частки кожного із співвласників у праві спільної сумісної власності є рівними, якщо інше не встановлено домовленістю між ними, законом або рішенням суду.

згідно із ч. 1 ст. 86 ЗК України земельна ділянка може знаходитись у спільній власності з визначенням частки кожного з учасників спільної власності (спільна часткова власність) або без визначення часток учасників спільної власності (спільна сумісна власність).

відповідно до змісту ст. 89 ЗК України та глави 26 розділу І книги третьої ЦК України, спільною сумісною власністю є спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності.

згідно з ч. 5 ст. 89 ЗК України поділ земельної ділянки, яка є у спільній сумісній власності, з виділенням частки співвласника, може бути здійснено за умови попереднього визначення розміру земельних часток, які є рівними, якщо інше не передбачено законом або не встановлено судом.

Відповідно до п. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності» від 22.12.1995 р. за №20, частка учасника спільної сумісної власності визначається при поділі майна, виділі частки з спільного майна, зверненні стягнення на майно учасника спільної власності за його боргами, відкритті після нього спадщини.

Враховуючи вище зазначені норми законодавства, можна зробити висновок, що визначити частки співвласників  у праві спільної сумісної власності можливо, що і було зроблено Вінницьким міським судом, рішенням якого задоволено позовні вимоги клієнтки, визначивши частки співвласників земельної ділянки  кожному по 1/3.