назад

Як отримати статус біженця в Україні

Згідно з Загальною декларацією прав людини, кожна людина має право шукати притулку від переслідувань в інших країнах та користуватися цим притулком. Україна дотримується міжнародних стандартів з прав людини у сфері притулку та міжнародних принципів стосовно захисту біженців, передбачених Конвенцією про статус біженців і Протоколом щодо статусу біженців, а також має національне законодавство у цій сфері. За даними УВКБ ООН, в Україні проживає понад 5 тис. біженців та шукачів притулку.

Термін «шукач притулку» застосовують до особи, яка шукає міжнародного захисту. Такий захист зокрема передбачає надання статусу біженця.

Згідно з Законом України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», біженцем можуть визнати особу, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань.

З метою отримання статусу біженця в Україні необхідно протягом 5 робочих днів з моменту законного перетину державного кордону звернутися до територіального органу Державної міграційної служби із заявою про визнання біженцем.

У разі незаконного перетину необхідно невідкладно надати представникам прикордонної або міграційної служби зазначену заяву, пояснивши в ній причини такого перетину. За відсутності або підробки документа, який посвідчує особу, причини також необхідно пояснити.

 

Як приймають рішення про визнання біженцем

 

ДМС приймає рішення в 3 етапи, упродовж яких держава гарантує заявнику надання послуг перекладача та адвоката.

На першому етапі приймають або ні заяву про визнання особи біженцем

У заяві необхідно обґрунтувати побоювання щодо переслідувань у країні походження за ознаками, визначеними в Законі України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».

До заяви додають:

 • документи, що посвідчують особу (за відсутності таких записують прізвище, ім’я, по-батькові та інші дані);
 • документи та матеріали, що підтверджують побоювання повертатися до країни походження;
 • 4 фотокартки.

Територіальний орган ДМС встановлює особу, реєструє заявника та в разі прийняття заяви видає довідку про звернення за захистом в Україні строком на 1 місяць. Така довідка засвідчує законність перебування на території України до остаточного визнання статусу такої особи або залишення нею території України.

Рішення про відмову у прийнятті заяви щодо визнання біженцем приймають, якщо:

 • заявник видає себе за іншу особу;
 • заявнику раніше відмовили у визнанні біженцем і його повторне звернення не містить нових обставин.

На другому етапі приймають рішення оформити або ні документи для вирішення питання щодо визнання особи біженцем

Територіальний орган реєструє заяву та впродовж 15 робочих днів з моменту її реєстрації призначає дату та час співбесіди, а також продовжує строк дії довідки на 6 місяців. Розглядають заяву від 2 до 3 місяців з дня прийняття рішення про оформлення документів.

Працівник, який веде справу, готує письмовий висновок щодо визнання особи біженцем або відмови. Його складають за результатами оцінки заяви, вивчення документів, а також перевірки фактів, повідомлених заявником. Особову справу разом із висновком надсилають до центрального органу ДМС.

Рішення про відмову в оформленні документів щодо визнання біженцем приймають за заявами, якщо вони:

 • є очевидно необґрунтованими;
 • носять характер зловживання;
 • подані особами, яким відмовили у визнанні біженцем за відсутності підстав.

 

На третьому етапі приймають рішення надати чи  ні статус біженця

 

Центральний орган ДМС приймає остаточне рішення за заявою про визнання біженцем від 1 до 3 місяців з моменту отримання особової справи та висновку.

У разі позитивного рішення заявнику видають документ, який посвідчує особу та підтверджує факт визнання біженцем в Україні строком на 5 років. Посвідчення біженця наділяє особу правами і свободами, а також обов’язками, які мають громадяни України, крім випадків, установлених Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Рішення про відмову у визнанні біженцем приймають у разі, якщо особа:

 • вчинила злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людства і людяності, які визначено у міжнародному праві;
 • вчинила злочин неполітичного характеру за межами України, якщо таке діяння відповідно до Кримінального кодексу України належить до тяжких або особливо тяжких злочинів;
 • винна у вчиненні дій, які суперечать меті та принципам ООН;
 • до прибуття в Україну була визнана в іншій країні біженцем;
 • до прибуття в Україну з наміром бути визнаною біженцем перебувала в третій безпечній країні (не поширюється на дітей, розлучених із сім’ями, а також на осіб, які народилися та постійно проживали на території України, у тому числі їхніх нащадків);
 • не є біженцем, згідно з визначенням Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».

 

Право на оскарження

 

Оскаржити відмову в прийнятті заяви або оформленні документів можна протягом 5 робочих днів, подавши скаргу до ДМС. У разі отримання відмови в задоволенні скарги заявник має 5 робочих днів на подання адміністративного позову до суду. Рішення про відмову у визнанні біженцем можна оскаржити протягом 5 робочих днів у судовому порядку.

Згідно з Законом України «Про безоплатну правову допомогу», особи, які звернулися із заявою про визнання біженцем, з моменту її подання до прийняття остаточного рішення мають право на безоплатну вторинну правову допомогу.

Така допомога передбачає:

 • захист;
 • представництво в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 • складення позовної заяви та інших процесуальних документів.

Минулого року послугами центрів БВПД в Україні скористалися 290 осіб, які звернулися до територіальних органів ДМС із заявою про визнання їх біженцями.