назад

Як отримати статус біженця в Україні?

Нестабільна геополітична ситуація, численні збройні конфлікти на різноманітних підґрунтях та наслідки світової економічної кризи… Усе більше у світі людей, які проживають у зонах невпинного ризику для життя, здоров’я та нормального соціального існування. Дедалі актуальнішим стає питання надання таким людям захисту з наступною реалізацією громадянських та політичних прав. Про те, як отримати статус біженця в Україні, розповідає фахівець Одеського місцевого центру з надання БВПД Микола Крутій.

Люди, шукаючи притулок у державах відносної стабільності, стикаються з юридичними аспектами надання статусу біженців. Іноді складно подолати правову завісу, за якою знаходиться бажаний захист їхніх прав та законних інтересів.

Україна визнається державою призначення та транзитом для осіб, які потребують міжнародного захисту. Чинним законодавством передбачається відповідний правовий механізм надання таким особам статусу біженця.

Так, відповідно до статті 1 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» біженцем може бути визнана особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань.

Як подати заяву про отримання статусу біженця?

З метою отримання статусу біженця в Україні особі (або її законному представнику) необхідно протягом п’яти робочих днів з дня легального перетину державного кордону звернутись до територіального відділу (управління) Державної міграційної служби України (далі – територіальний орган) із заявою про визнання її біженцем. Зазначена заява має подаватись особою, яка потребує правового захисту в Україні за місцем свого тимчасового перебування.

У разі незнання та нерозуміння суб’єктом звернення державної мови, особа має право отримати послугу з перекладу української мови, залучивши до процесу оформлення заяви та її розгляду перекладача.

У зверненні про надання статусу біженця особою мають зазначатися дійсні підстави побоювання за своє життя у разі повернення до країни свого походження та надаватися відомості, які можуть підтвердити цей факт.

Так, до звернення про визнання біженцем надаються:

  • документи, що посвідчують особу заявника (паспорт або посвідчення встановленого зразка, що підтверджує громадянську приналежність до країни походження);
  • документи та матеріали, що свідчать про наявність обставин для отримання статусу біженця.

Окремо заявник має надати 4 фотокартки, а у разі супроводження неповнолітніх членів своєї сім’ї – додатково по 4 світлини на кожну особу.

Необхідно підкреслити, що якщо документи, які посвідчують заявника, відсутні або є фальшивими, то така особа має повідомити про цю обставину в заяві про визнання біженцем, а також викласти причини виникнення цих обставин.

Після подання заяви про визнання біженцем особі видається довідка про звернення за захистом в Україні. Цей документ засвідчує законність її перебування на території України на період, що розпочинається з моменту звернення з відповідною заявою і до остаточного визначення статусу такої особи чи залишення нею території України. Довідка є дійсною для реалізації прав і виконання обов’язків, передбачених законами України.

Що відбувається після подання заяви?

Після подання заяви та згаданих документів територіальний орган протягом п’ятнадцяти робочих днів проводить із заявником співбесіду. Після встановлення дійсності та об’єктивності причин неповернення до країни походження приймається рішення про оформлення відповідних документів або про відмову в їх оформленні.

Розгляд заяви про визнання біженцем здійснюється Державною міграційною службою України (далі – ДМС) протягом двох місяців з дня прийняття рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем. Строк розгляду відповідної заяви може бути продовжено не більш як до трьох місяців.

Протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня прийняття рішення про визнання особи біженцем ДМС оформлює та видає кожній особі, яка досягла 16-річного віку (як виняток 14-річного віку для реалізації права на освіту, медичну допомогу тощо), посвідчення біженця строком на 5 років. За результатами винесення ДМС позитивного рішення заявник отримує статус біженця та починає користуватись аналогічними правами, свободами і виконувати обов’язки, як і громадяни України.

У разі якщо ДМС прийняла рішення про відмову у визнанні біженцем, заявнику протягом семи робочих днів з дня його отримання територіальним органом надсилається або видається письмове повідомлення з викладенням причин відмови і роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

Куди звертатись за правовою допомогою?

У разі відмови територіального органу в прийнятті заяви про визнання біженцем або прийняття рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем особа має право протягом п’яти робочих днів з дня отримання відмови оскаржити такі дії/рішення до ДМС або суду. Рішення ДМС про відмову у визнанні біженцем оскаржуються в адміністративному суді з позовом про визнання протиправним рішення ДМС та його скасування.

Зокрема, для складення позовної заяви та інших процесуальних документів, що мають значення для справи, представництва інтересів у суді, особа може звернутись до найближчого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Контакти найближчого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги можна знайти на сайті www.legalaid.gov.ua або дізнатися за безкоштовним номером 0-800-213-103.

До відповідного звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги та призначення адвоката за рахунок держави слід додати копію довідки про звернення за захистом в Україні та копію рішення ДМС або її територіального органу.

Також з метою захисту своїх міграційних прав особа може звернутись до представництва Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні – спеціалізованого агентства ООН, створеного для підтримки та захисту біженців (01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16).

Яка відповідальність за нелегальне перебування в Україні?

За порушення міграційного законодавства України, у тому числі за нелегальне перебування на території країни, передбачається адміністративна відповідальність згідно зі статтею 203 Кодексу України про адміністративне правопорушення та встановлюється штраф у розмірі від 1700 грн до 5100 грн.

Однак слід зауважити, що дія вказаної статті не буде поширюватись на осіб, які, бажаючи отримати захист в Україні, незаконно перетнули державний кордон і нелегально перебувають в Україні у межах строку, необхідного для подання заяви про надання статусу біженця.

Так, у разі виникнення зазначених обставин, особа повинна надати відповідальній посадовій особі Державної прикордонної служби України обґрунтовані пояснення про причини неправомірного прибуття до України.