назад

Як внутрішньо переміщеній особі стати на соціальний квартирний облік

Щодня кількість осіб, які стають на облік як внутрішньо переміщені особи, зростає. Так, за даними Міністерства соціальної політики України станом на червень 2021 року обліковано майже 1,5 млн. переселенців. Найгостріше питання, яке стає перед людьми, які вимушено покинули свої домівки – це питання житла. Як внутрішнього переміщеній особі стати на соціальний квартирний облік, розповідає юристка Третього одеського бюро правової допомоги Тетяна Дімова.

Відповідно до Конституції України кожен має право на житло, а громадянам України, які відповідно до закону потребують соціального захисту, соціальне житло надається безоплатно.

Статтею 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» передбачено, що внутрішньо переміщені особи мають право на створення належних умов для її постійного чи тимчасового проживання.

Законом України «Про житловий фонд соціального призначення» передбачено, що соціальне житло – житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків) із житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк.

Взяття громадян на соціальний квартирний облік здійснюється за рішенням органу місцевого самоврядування за місцем проживання громадян, які мають право на отримання квартир, садибних (одноквартирних) житлових будинків з житлового фонду соціального призначення, після набуття ними повної цивільної дієздатності відповідно до закону (пункт 1 Постанова Кабінету Міністрів України № 682 від 23 липня 2008 року «Деякі питання реалізації Закону України “Про житловий фонд соціального призначення»).

Увага! Внутрішньо переміщені особи беруться на облік за місцем перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб. При цьому члени сім’ї внутрішньо переміщеної особи, яка подає заяву, беруться на облік разом із нею незалежно від місця такого обліку.

Внутрішньо переміщені особи мають право стати на облік у випадку:

 1. якщо вони не мають іншого житла для проживання на підконтрольній українській владі території, або
 2. житло яких зруйновано (знищене) або пошкоджене до стану, непридатного для проживання, внаслідок проведення антитерористичної операції.

З метою взяття на соціальний квартирний облік, внутрішньо переміщеній особі необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування за місцем проживання/перебування. В місті Одесі уповноваженим органом місцевого самоврядування є Департамент міського господарства Одеської міської ради (м. Одеса, вул. Косовська, буд. 2-Д).

До заяви про взяття його на соціальний квартирний облік необхідно додати наступний перелік документів:

 • копію документу, що посвідчує особу;
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • довідку про реєстрацію місця проживання/перебування громадянина;
 • копію документів, що підтверджують право на надання пільг під час взяття на облік;
 • довідку про доходи за попередній рік;
 • відомості про вартість майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї на момент взяття на соціальний квартирний облік;
 • довідку з бюро технічної інвентаризації про наявність/відсутність у громадянина іншого житла для проживання за місцем отримання соціального житла із житлового фонду соціального призначення, а у разі прибуття громадянина з іншого регіону – довідка з попереднього місця проживання (станом на 31 грудня 2012 року);
 • відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність/відсутність у громадянина та членів його сім’ї нерухомого майна на праві власності;
 • відомості з Єдиного державного реєстру транспортних засобів про наявність/відсутність у громадянина та членів його сім’ї у власності транспортних засобів;
 • довідку про доходи з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (за попередній рік);
 • інформацію про наявність/відсутність земельної ділянки на праві власності або користування;
 • копію акта обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), складеного комісією, утвореною районною, районною у місті держадміністрацією, військово-цивільною адміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі утворення) ради, виконавчим органом ради об’єднаної територіальної громади.

У день звернення до органу місцевого самоврядування громадянинові видається направлення на безоплатне тимчасове (до шести місяців) проживання в тимчасовому притулку для дорослих.

Рішення про взяття громадянина на облік або про відмову приймається не пізніше 30 робочих днів після надходження заяви документами, що додаються до неї.

Відмова у взятті громадянина на облік може бути оскаржена в судовому порядку.

Звертаємо Вашу увагу, заява про взяття на облік подається одним з таких способів:

 1. особисто під час відвідування органу місцевого самоврядування або центру надання адміністративних послуг шляхом заповнення відповідною посадовою особою електронної форми заяви, її роздрукування та підписання громадянином;
 2. через Єдиний державний веб-портал електронних послуг  шляхом ідентифікації за допомогою кваліфікованого електронного підпису;
 3. рекомендованим листом з повідомленням про вручення з обов’язковим нотаріальним засвідченням підпису.

Все про Порядок надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб можна також прочитати у довідково-інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalAid».