назад

Як захистити авторське право в інтернеті

Як захистити авторське право в інтернеті

Інтернет-технологія дозволяє завантажувати, зберігати та поширювати на необмежене коло осіб різні види інформації, в тому числі і такі об’єкти, які охороняються авторським правом. Проте, така «свобода висловлювання» може завдавати шкоди іншим правам людини, що є неприпустимим. Саме тому нам важливо знати правила, які охороняють твори та їх авторів від протиправних посягань з боку інших осіб.

Для початку важливо розібратися, як зареєструвати авторське право на свій твір чи продукт? Будь-яке авторське право на твір повинно бути зареєстрованим у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. Бо свідоцтво про реєстрацію авторського права звільняє позивача від необхідності доказування в суді наявності в нього авторського права на твір. Реєстрація авторського права на твір може бути здійснена автором у будь-який час, а спадкоємцями — протягом 70 років після смерті автора.

Для того, аби здійснити реєстрацію авторського права, необхідно:

Заповнити анкети реєстрації, бланк реєстрації можна отримати за місцем реєстрації (в Державному департаменті інтелектуальної власності).

Якщо реєстрація здійснюється не особисто автором, а довіреною особою, то необхідно оформити довіреність для реєстрації.

Оформити заяву для реєстрації авторського права, бланк також надається за місцем реєстрації. Також необхідно буде повідомити наступну інформацію: інформацію про заявника, об’єкт інтелектуальної власності (дату закінчення роботи над об’єктом, відомості про оприлюднення об’єкта та документи, що це підтверджують), примірник твору в матеріальній формі, примірник авторського договору, заяву на реєстрацію авторського права в митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності.

Також необхідно надати квитанцію, чек, що підтвердять оплату вартості реєстрації.

Далі слід чекати 2—3 місяці. Але термін дії авторського права — протягом усього життя автора плюс 70 років для спадкоємців. А одержавши свідоцтво про реєстрацію авторських прав, ви отримаєте наступні переваги:

можна одержувати матеріальну винагороду за використання вашого творчого добутку;

у вас з’явиться право укладати ліцензійні договори;

захист прав автора поширюється не лише на територію України, а й на інші країни;

і найважливіше — ваші права будуть зафіксовані юридично й не потрібно буде в судовому порядку доводити факт авторства.

 

Яким чином здійснюється захист авторського права?

Особа може здійснювати захист свого авторського права і (або) суміжних прав у вищенаведеному порядку, визначеному статтею 52-1 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Проте, у разі недосягнення успіху під час позасудового вирішення спору, чи у випадку, коли наведений порядок не поширюється на ті чи інші об’єкти авторського права, особа може звернутись до суду.

 

Відстоюючи свої права, позивач може скористатись наступними способами правового захисту:

а) вимагати визнання та поновлення своїх прав, у тому числі забороняти дії, що порушують авторське право і (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;

б) звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав та (або) припинення дій, що порушують авторське право та (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;

в) подавати позови до суду про відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

г) подавати позови до суду про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій;

д) вимагати припинення підготовчих дій до порушення авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі призупинення митних процедур, якщо є підозра, що можуть бути пропущені на митну територію України чи з її митної території контрафактні примірники творів,  фонограм,  відеограм, засоби обходу технічних засобів захисту, в порядку, передбаченому Митним кодексом України;

е) брати участь в інспектуванні виробничих приміщень, складів, технологічних процесів і господарських операцій, пов’язаних з виготовленням примірників творів, фонограм і відеограм, щодо яких є підстави для підозри про порушення чи загрозу порушення авторського права і (або) суміжних прав, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

є) вимагати, в тому числі у судовому порядку, публікації в засобах масової інформації даних про допущені порушення авторського права і (або) суміжних прав та судові рішення щодо цих порушень;

ж) вимагати від осіб, які порушують авторське право і (або) суміжні права позивача, надання інформації про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів і об’єктів суміжних прав, а також засобів обходу технічних засобів захисту, та про канали їх розповсюдження;

з) вимагати прийняття інших передбачених законодавством заходів, пов’язаних із захистом авторського права та суміжних прав.

Детальніше розглянемо найефективніший спосіб захисту авторського права в суді шляхом стягнення компенсації, передбаченої пунктом «г» частини 2 статті 52 Закону «Про авторське право і суміжні права». Про нього детально й поговоримо.

Перший важливий нюанс — сума, за яку стягується компенсація (від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат). Так, справа в тому, що мінімальна сума компенсації за одне самостійне порушення авторського права при існуючій мінімальній заробітній платі становить приблизно 40 тисяч гривень. Але є певні «вимоги» до порушеного авторського права на твір в інтернеті, за які можна стягнути компенсацію: 1) використання твору без дозволу, який надає правовласник; 2) видалення або неправомірне нанесення інформації про суб’єкт авторського права; 3) використання твору способами, на які не отримано дозвіл. Ці способи перераховані в частині 3 статті 15 Закону «Про авторське право».

Тож для творів, які неправомірно розміщено в інтернеті, порушуються такі способи використання твору:

твір відтворюється шляхом запису для тимчасового або постійного зберігання в цифровій формі на веб-сайті;

твір включається в базу даних;

твір доводиться до відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до твору з будь-якого місця і в будьякий час за власним вибором.

Якщо є хоча б одне з цих порушень, то можна подавати позов. Далі необхідно буде отримати інформацію про порушника авторського права. І якщо на сайті немає реквізитів його власника (а часто так й буває), то відповідачем буде реєстрант доменного імені чи хостинг-провайдер. Для пошуку реєстранта доменного імені можете скористатися будь-яким безкоштовним WHOIS-сервісом.

Цей процес тривалий, але і це ще не кінець, бо наступний крок — це фіксація порушень авторського права в інтернеті. І це теж завдання не одного дня. Можна зробити це самостійно або звернутися до департаменту «Центр компетенції» чи в суд із заявою про забезпечення доказів.

Далі збираєте документи, шукаєте кваліфікованого адвоката та чекаєте суду й судових рішень.