назад

Як зареєструвати місце проживання дитини-ВПО

Ми з сином переїхали на підконтрольну Україні територію з Луганської області. Що потрібно зробити, щоб зареєструвати місце проживання дитини-внутрішньо переміщеної особи?  Відповідає фахівчиня Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги БВПД   Юлія Бойко.

Поняття внутрішньо переміщеної особи закріплено в статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Так, внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи підтверджується відповідною довідкою, що містить відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання.

Виходячи з того, що внутрішньо переміщена особа є громадянином України, відповідно вона користується всіма правами громадянина України, в тому числі і тими, що стосуються реєстрації місця проживання особи.

Відповідно до статті 242 Цивільного кодексу України (далі ‒ ЦК України) батьки є законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей. Це означає, що батьки вчиняють правочини, здійснюють усі юридичні дії від імені своїх дітей на підставі факту свого споріднення.

У частині другій статті 160 Сімейного кодексу України зазначено, що місце проживання дитини, яка не досягла десяти років, визначається за згодою батьків.

Цивільне законодавство також містить норми щодо реалізації права фізичної особи на визначення місця проживання. Зокрема, частина четверта статті 29 ЦК України встановлює, що місцем проживання фізичної особи, яка не досягла десяти років є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров’я, в якому вона проживає.

Відносини, пов’язані зі свободою пересування та вільним вибором місця проживання в Україні, регулюються також Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні». Згідно з даним Законом громадянам України гарантуються свобода пересування та вільний вибір місця проживання на її території, за винятком обмежень, які встановлені законом. Вільний вибір місця проживання чи перебування ‒ це право громадянина України на вибір адміністративно-територіальної одиниці, де вони хочуть проживати чи перебувати.

Механізм здійснення реєстрації місця проживання/перебування осіб в Україні визначений Правилами реєстрації місця проживання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (далі – Правила).

Для реєстрації місця проживання слід звернутися до органів реєстрації, пошук яких можна здійснити за допомогою сервісу «Органи реєстрації місця проживання» на сайті Державної міграційної служби України.

Для реєстрації місця проживання/перебування дитини, яка не досягла 14 років, до органу реєстрації повинен звернутися її законний представник та подати наступні документи:

– заяву (за встановленою формою);

– свідоцтво про народження дитини;

– документ, що посвідчує особу законного представника;

– квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);

– згоду власника житла (дана згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків).

Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування). Водночас по досягненню дитиною 14 років, вона матиме можливість вільно обирати собі місце проживання, за винятком обмежень, які встановлені законом.