назад

Юристка Шосткинського місцевого центру з надання БВПД допомогла клієнту з інвалідністю по слуху встановити факт родинних відносин

Встановлення факту родинних відносин – питання, з яким часто звертаються громадяни до центрів та бюро правової допомоги. Воно є одним з факторів, що забезпечує охорону прав та законних інтересів особи, створює необхідні умови для реалізації особистих немайнових чи майнових прав. І саме з цією проблемою до Шосткинського  місцевого центру з надання БВПД звернувся чоловік, який був глухонімим та мав групу інвалідності. За допомогою сурдоперекладача юристка Наталія Бохан змогла з’ясуватии суть питання й взялися за його вирішення.

Клієнт розповів, що в липні 2019 року померла його бабуся (мати його батька). Після її смерті залишилось спадкове майно. Оскільки його батько помер в листопаді 2017 року, то клієнт є спадкоємцем за законом. Він звернувся до Шосткинської районної державної нотаріальної контори з заявою про прийняття спадщини після смерті бабусі, але в її прийнятті було відмовлено через те, що існують розбіжності в написанні прізвищ: у нього та його батька прізвище пишеться з буквою «і», а у бабусі – з буквою «е»  за російськими правилами написання прізвищ. Тобто не можливо встановити родинні відносини із спадкодавцем та клієнтом. Неправильне написання прізвища та його переклад з російської на українську мову призвів до того, що в документах щодо їхнього написання є розбіжності. І це чинить перешкоди в отриманні спадщини після смерті, й дає сумніви в наявності між позивачем та померлою особою родинного зв’язку.

Юристка Шосткинського місцевого центру Наталія Бохан склала обґрунтовану позовну заяву про встановлення факту родинних відносин. Місцевий суд задовольнив позовні вимоги повністю.

Коментує юристка Шосткинського місцевого центру з надання БВПД Наталія Бохан

Порядок та підстави встановлення факту родинних відносин

Родинні відносини (споріднення) – кровний зв’язок між людьми, з наявністю якого закон пов’язує виникнення, зміну чи припинення прав та обов’язків. Правове значення має як пряме споріднення так і не пряме (бокове), коли родинні зв’язки виникають за наявності спільного пращура (родоначальника). Стосунки між подружжям не є родинними.

Встановлення факту родинних відносин здійснюється судом в порядку окремого провадження.

Суд вправі розглядати справи про встановлення родинних відносин, коли цей факт безпосередньо породжує юридичні наслідки для заявника: право на спадщину, право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника, одержання компенсації тощо.

Суд не може відмовити в розгляді заяви про встановлення факту родинних відносин з мотивів, що заявник може вирішити це питання шляхом встановлення неправильності запису в актах цивільного стану.

Хто може звернутись до суду

Справи окремого провадження суд розглядає за участю заявника і заінтересованих осіб.

Заявниками у справі про встановлення факту родинних відносин можуть бути:

  • спадкоємці померлої особи, які мають право на спадщину як за законом, так і за заповітом і для яких у зв’язку із встановленням факту родинних відносин мають настати певні юридичні наслідки;
  • особи, які мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника і яким органи пенсійного фонду відмовили в її призначенні через відсутність доказів, що підтверджують родинні відносини;
  • інші особи, якщо встановлення такого факту тягне виникнення юридичних наслідків для цих осіб;
  • прокурор у порядку статей 56, 57 ЦПК України відповідно до ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» також має право звернутися до суду із заявою про встановлення факту родинних відносин для осіб, інтереси яких він представляє за законом.

Водночас справи про встановлення факту родинних відносин з метою одержання спадщини не можуть розглядатися судами, якщо заявник відповідно до ст. 1224 ЦК України усунений від права на спадкування.

Перелік необхідних документів

Заява про встановлення факту родинних відносин повинна відповідати як загальним правилам щодо змісту і форми позовної заяви, встановленим ст. 175 ЦПК України, так і вимогам щодо її змісту, передбаченим ст. 318 ЦПК України. Згідно зі ст.318 ЦПК України у заяві повинно бути зазначено:

  • який факт заявник просить встановити та з якою метою;
  • причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;
  • докази, що підтверджують факт.

До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про неможливість відновлення втрачених документів.

До заяви про встановлення факту родинних відносин можуть додаватися такі документи та докази:

  1. докази, які підтверджують наявність цього юридичного факту (акти, анкети, автобіографії, листівки, сімейні фотографії, листи ділового та особистого характеру, особові справи, рішення судів, ордери на вселення, обмінні ордери, погосподарські книги, виписки з домових книг та інші документи, які у собі містять відомості про родинні відносини осіб);
  2. довідки органів реєстрації актів цивільного стану про неможливість поновлення втрачених записів, внесення змін і доповнень, виправлень у записи актів цивільного стану;
  3. пояснення свідків, яким достовірно відомо про взаємовідносини померлого із заявником.

Довідково: номер справи у Єдиному державному реєстрі судових рішень589/5265/19.