назад

За допомогою працівниці системи БПД Київщини факт, що має юридичне значення встановлено

За допомогою працівниці системи БПД Київщини факт, що має юридичне значення встановлено

До Володарського бюро правової допомоги Білоцерківського місцевого центру з надання БВПД звернулась громадянка Л., яка бажала в судовому порядку встановити факт належності їй трудової книжки.

У трудовій книжці клієнта не вірно вказана дата народження. Встановлення вказаного факту необхідно було клієнтці для звернення до Пенсійного фонду за призначенням пенсії.

Центром встановлено належність особи до суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу та призначено представника Центру – працівницю Володарського бюро Лесю Марценюк.

Дослідивши матеріали справи фахівчиня центру зібрала доказову базу та підготувала заяву до суду в порядку окремого провадження.

Суд заяву задовольнив.

Права клієнтки захищені! 

Який порядок розгляду справ окремого провадження ?

 Коментує працівниця Володарського бюро Білоцерківського місцевого центру з надання БВПД Леся Марценюк:

Під час розгляду справ окремого провадження суд зобов’язаний роз’яснити учасникам справи їхні права та обов’язки, сприяти у здійсненні та охороні гарантованих Конституцією і законами України прав, свобод чи інтересів фізичних або юридичних осіб, вживати заходів щодо всебічного, повного і об’єктивного з’ясування обставин справи.

З метою з’ясування обставин справи суд може за власною ініціативою витребувати необхідні докази.

Справи окремого провадження розглядаються судом з додержанням загальних правил, встановлених ЦПК України, за винятком положень щодо змагальності та меж судового розгляду.

Справи окремого провадження суд розглядає за участю заявника і заінтересованих осіб.

Справа про розірвання шлюбу за заявою особи, засудженої до позбавлення волі, може бути розглянута судом за участю представника такої особи.

Справи окремого провадження не можуть бути передані на розгляд третейського суду і не можуть бути закриті у зв’язку з укладенням мирової угоди.

Якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду і роз’яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах.

При ухваленні судом рішення судові витрати не відшкодовуються, якщо інше не встановлено законом.

У рішенні суду про розірвання шлюбу зазначається про вибір прізвища тим з подружжя, який змінив прізвище під час державної реєстрації шлюбу, що розривається.

В яких випадках справа не підлягає розгляду в порядку окремого  провадження ?

У справах окремого провадження суд не розглядає і не вирішує спір про право. Якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду і роз’яснює особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах (частина шоста статті 294 ЦПК України).

Хто є учасниками окремого провадження?

Справи окремого провадження суд розглядає за участю заявника і заінтересованих осіб.

Справа про розірвання шлюбу за заявою особи, засудженої до позбавлення волі, може бути розглянута судом за участю представника такої особи (частина четверта статті 294 ЦПК України).

Заявником є особа, в інтересах якої відкрито провадження у справі, з метою встановлення обставин, необхідних для підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав. Коло заявників, як правило, визначається нормами цивільного процесуального права, які регулюють порядок розгляду тієї чи іншої справи окремого провадження (статті 296, 301, 3004 , 320, 329 ЦПК України).