назад

Захист прав громадян як споживачів фінансових послуг

У даній тематиці варто наголосити на роз’ясненні найбільш актуальних питань. У період пандемії не зовсім сприятливі умови для розвитку економіки країни, і тому багато громадян потребують отримати споживчий кредит. В даній статті ви отримаєте відповіді на най актуальніші питання в сфері захисту прав споживачів фінансових послуг. Для початку слід визначитись, що ж саме є споживчий кредит та на що слід звернути увагу при його отриманні?

Споживчий кредит – це кошти, які позичає вам банк на певний час для купівлі якогось товару або оплати певної послуги. Якщо ж ви плануєте купити необхідну річ для для дому чи сім’ї а грошей не вистачає, то  споживчий кредит – це один із виходів у такій ситуації. Банк позичить вам кошти на певний термін під певний відсоток. Перед тим, як йти до банку, дізнайтесь про повну вартість та всі умови споживчого кредиту.

Визначтесь з терміном кредиту.

 • Від цілі кредиту залежить його термін. Великі цілі (нерухомість чи авто) вимагають більшої суми грошей, відповідно вам доведеться довше його виплачувати. Зазвичай такі кредити вигідніші, ніж нецільовий споживчий кредит. Адже банк отримує заставу, відповідно ризики кредитора нижчі;
 • Нецільовий споживчий кредит надається на будь-які цілі, однак зазвичай відсоткова ставка за таким кредитом буде вищою, ніж за цільовим.

З’ясуйте повну реальну вартість кредиту з усіма комісіями.

 • Реальну вартість кредиту можна дізнатися завдяки паспорту кредиту та іншим істотним умовам послуги, які публікують банки;
 • Завдяки цим документам клієнт може з’ясувати не лише відсотки за користування, але й комісію за видачу коштів, регулярну щорічну комісію, комісію за відкриття банківського рахунку та усі додаткові платежі.

Оберіть тип погашення кредиту.

 • Виплачувати кредит можна одноразово або поступово;
 • Банки пропонують два типи погашення кредиту: класичний (диференційований) та рівними частинами (ануїтетний);
 • При класичному типі погашення на початку терміну розміри платежів вищі, але поступово зменшуються з кожним новим періодом. Це відбувається за рахунок того, що тіло кредиту ділиться на рівні частини, а платіж за відсотками зменшується щомісяця. У результаті, ви заплатите найбільший платіж першого місяця, а найменший платіж – останнього;
 • При погашенні рівними частинами ви будете сплачувати однакові суми у кожному періоді. Особливість таких сплат у тому, що на початку банк закладає у них здебільшого відсотки за користування кредитом і лише ближче до кінця строку – тіло кредиту. Тому у разі дострокового погашення кредиту клієнт банку має виплатити більшу частину тіла, оскільки відсотки «наперед» вже були погашені.

Перевірте, чи включені до кредиту додаткові послуги .

 • Варто уважно читати договір. Адже фінустанова може включити до споживчого кредиту ще й додаткові послуги. Такою послугою може бути, наприклад, страхування життя;
 • Враховуйте, що додаткові послуги – це додаткові платежі;
 • Ви маєте право відмовитися від додаткових послуг під час оформлення споживчого кредиту.

З’ясуйте умови дострокового погашення.

 • Українське законодавство не містить жодних обмежень щодо дострокового погашення кредиту;
 • Тому варто звертати увагу на формулювання у договорі. Адже фінустанова може прописати штрафи чи комісії у випадку дострокового погашення

Водночас, відносини, що виникають із договорів про надання фінансово-кредитних послуг для задоволення власних побутових потреб громадян регулюються і Законом України «Про захист прав споживачів» (Постановою Пленуму Верховного Cуду України від 12 квітня 1996 року № 5 «Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів»).

Згідно ж, зі статтею 11 вказаного вище Закону перед укладенням договору про надання споживчого кредиту кредитодавець зобов’язаний повідомити споживача у письмовій формі про:

1) особу та місцезнаходження кредитодавця;

2) кредитні умови, зокрема:

а) мету, для якої споживчий кредит може бути витрачений;

б) форми його забезпечення;

в) наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, в тому числі між зобов’язаннями споживача;

г) тип відсоткової ставки;

ґ) суму, на яку кредит може бути виданий;

д) орієнтовну сукупну вартість кредиту та вартість послуги з оформлення договору про надання кредиту (перелік усіх витрат, пов’язаних з одержанням кредиту, його обслуговуванням та поверненням, зокрема таких, як адміністративні витрати, витрати на страхування, юридичне оформлення тощо);

е) строк, на який кредит може бути одержаний;

є) варіанти повернення кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги;

ж) можливість дострокового повернення кредиту та його умови;

з) необхідність здійснення оцінки майна та, якщо така оцінка є необхідною, ким вона здійснюється;

и) податковий режим сплати відсотків та про державні субсидії, на які споживач має право, або відомості про те, від кого споживач може одержати докладнішу інформацію;

і) переваги та недоліки пропонованих схем кредитування.

У разі ненадання зазначеної інформації суб’єкт господарювання, який повинен її надати, несе відповідальність, встановлену статтями 15 і 23 цього Закону.

Договір про надання споживчого кредиту укладається у письмовій формі, один з оригіналів якого передається споживачеві. Обов’язок доведення того, що один з оригіналів договору був переданий споживачеві, покладається на кредитодавця.

Звертаємо увагу і на те, що відповідно до норм Закону споживач не зобов’язаний сплачувати кредитодавцеві будь-які збори, відсотки або інші вартісні елементи кредиту, що не були зазначені у договорі.

У договорі про надання споживчого кредиту може зазначатися, що відсоткова ставка за кредитом може змінюватися залежно від зміни облікової ставки Національного банку України або в інших випадках. Про зміну відсоткової ставки за споживчим кредитом споживач повідомляється кредитодавцем письмово протягом семи календарних днів з дати її зміни. Без такого повідомлення будь-яка зміна відсоткової ставки є недійсною.

Споживач також має право відмовитись від від договору про споживчий кредит, це передбачено ст.15 Закону України «Про споживче кредитування»

Відмовитись від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання грошових коштів, можна протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит.

Для цього необхідно:

 1. Повідомити кредитодавця про намір відмовитись від договору у письмовій формі до закінчення встановленого строку. Якщо споживач подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.
 2. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит споживач зобов’язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит. При цьому Споживач не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від договору про споживчий кредит.
 3. Відмова від договору про споживчий кредит є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених споживачем. Кредитодавець або третя сторона зобов’язані повернути споживачу кошти, сплачені ним за такі додаткові чи супутні послуги, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови споживача від договору про споживчий кредит у порядку, визначеному законодавством.

Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо:

 1. договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);
 2. споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит.

Споживач, який порушив своє зобов’язання щодо повернення кредиту та процентів за ним, має відшкодувати кредитодавцю завдані цим збитки відповідно до закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про споживче кредитування».

У договорах про споживчий кредит пеня за невиконання зобов’язання щодо повернення кредиту та процентів за ним:

 • НЕ може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня;
 • НЕ може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.

Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань споживачем на підставі договору про споживчий кредит:

 • НЕ можеперевищувати половини суми, одержаної споживачем за таким договором;
 • НЕ можебути збільшена за домовленістю сторін.

Якщо ж вийшло так, що вище вказані норми були порушені, то ви маєте право звернутись до суду для відстоювання ваших порушених прав.

Консультацію підготував начальник Ладижинського бюро правової допомоги-Роман Сергійович Шаран.