назад

Законодавчі гарантії права засуджених на освіту

Вересень – це місяць початку навчального року. 1 вересня за парти сіли школярі, 14 вересня розпочалося навчання у вищих навчальних закладах міста Херсона. Статтею 53 Конституції України визначено, що кожен має право на освіту. Мають таке право і ті, хто опинився за гратами.

Питанням реалізації права на світу у випраних колоніях Херсонщини була присвячена передача «Тема дня», яка 18 вересня вийшла у прямому ефірі на Українському радіо. Херсон.

Гостями студії були заступник начальника державної установи «Дар’ївська виправна колонія (№10)» Андрій Михайлюк, заступник начальника державної установи «Північна виправна колонія (№ 90)» Денис Семенцов та регіональна координаторка взаємодії з громадськістю Уповноваженого ВРУ з прав людини Оксана Тропіна.

На початку  ефіру заступниця директора Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області Олена Іпатенко у телефонному режимі надала ведучій Маргариті Лазник коментар  про законодавчі гарантії права засуджених на освіту.

Так, статтею 125 Кримінально-виконавчого кодексу України передбачено забезпечення для засуджених доступності і безоплатності здобуття повної загальної середньої освіти. Засудженим, які бажають підвищувати свій загальноосвітній рівень, незалежно від віку створюються умови для самоосвіти, надається можливість навчання в загальноосвітніх навчальних закладах колоній, які створюються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до потреб у них і за наявності необхідної матеріально-технічної та науково-методичної бази, педагогічних кадрів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 №526 затверджено Порядок організації здобуття повної загальної середньої освіти засудженими до позбавлення волі на певний строк або довічного позбавлення волі, а також неповнолітніми особами, взятими під варту, який встановлює механізм організації здобуття повної загальної середньої освіти засудженими до позбавлення волі на певний строк або довічного позбавлення волі, а також неповнолітніми особами, взятими під варту.

Організацію здобуття освіти засудженими забезпечують:

  • комунальні заклади загальної середньої освіти, за якими закріплені виправні та виховні колонії, слідчі ізолятори (далі – колонії (слідчі ізолятори)
  • державні заклади загальної середньої освіти, що створені при колоніях і належать до сфери управління Міністерства юстиції України.

Форми здобуття освіти засудженими:

  • інституційна (створюються класи з наповнюваністю 5-30 учнів);
  • індивідуальна.

Зарахування засудженого до закладу освіти здійснюється наказом керівника закладу освіти за погодженням з начальником колонії (слідчого ізолятору) на підставі заяви засудженого або заяви одного з його батьків чи інших законних представників.

До заяви додається документ про освіту, що підтверджує відповідний рівень загальної середньої освіти. У разі відсутності у засудженого або неповнолітньої особи, взятої під варту, такого документа він проходить підсумкове (річне) оцінювання навчальних досягнень та/або державну підсумкову атестацію (далі – атестація) екстерном, після чого зараховується до закладу освіти на обрану ним (одним з його батьків чи іншим законним представником) форму здобуття освіти.

У разі вибуття учня з колонії (слідчого ізолятору) у другому півріччі навчального року, зокрема у зв’язку із звільненням від відбування покарання, переведенням до іншої колонії (слідчого ізолятору) тощо, дозволяється достроково проводити атестацію. У такому разі заклад освіти готує відповідні матеріали (завдання) і встановлює строки проведення атестації, але не раніше ніж за три місяці до закінчення поточного навчального року.

Засудженим, які здобули початкову, базову або профільну середню освіту, видається відповідний документ про освіту за зразком, затвердженим наказом Міністерством освіти і науки України.

Відрахування учня здійснюється наказом керівника закладу освіти за погодженням з начальником колонії (слідчого ізолятору) в разі:

  • здобуття повної загальної середньої освіти та отримання відповідного документа про освіту;
  • вибуття з колонії (слідчого ізолятору).

 

Адміністрація колонії (слідчого ізолятору) всебічно сприяє здобуттю повної загальної середньої освіти засудженими та неповнолітніми особами, взятими під варту, у разі потреби надає їм допомогу в отриманні консультацій, придбанні підручників і посібників (за їх бажанням), надає та утримує в належному стані приміщення для освітнього процесу, проводить їх ремонт, забезпечує меблями, організовує зберігання та належне використання підручників (у тому числі електронних), посібників, інших засобів навчання, а також забезпечує безпеку педагогічних працівників під час їх перебування на території колонії (слідчого ізолятору).

Керівник закладу освіти проводить разом з адміністрацією колонії (слідчого ізолятору) необхідну роботу щодо забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти засудженими, організовує освітній процес та здійснює контроль за виконанням освітньої програми.

Запис передачі можна переглянути за посиланням: https://youtu.be/wg4CYGVVqJo