назад

Завдяки адвокату системи БПД відмову Управління праці та соцзахисту населення визнано протиправною

До Херсонського місцевого центру з надання БВПД звернувся громадянин М., який має статус «дитина війни» та отримує субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Але Управління праці та соціального захисту населення здійснювало нарахування субсидії без врахування пільг на оплату житлово-комунальних послуг для дітей війни, визначених Законом України «Про соціальний захист дітей війни».

Громадянин М. звернувся до УСПЗН із заявою про здійснення перерахунку субсидії за останні три роки, однак отримав відмову, в якій зазначено, що в разі отримання субсидії, пільга на оплату житлово-комунальних послуг для дітей війни не застосовується. Не погоджуючись з викладеним у відмові, клієнт вирішив усунути порушення своїх прав у судовому порядку.

Відновити справедливість у Херсонському місцевому центрі доручили  адвокатці Ксенії Петренко (доручення №1072-Д від 02.04.2018).

Вивчивши матеріали справи, адвокат склала та направила до Херсонського окружного адміністративного суду позовну заяву про визнання відмови Управління праці та соціального захисту населення Корабельної районної у м. Херсоні ради у здійсненні перерахунку субсидії незаконним та просила зобов’язати вчинити певні дії.

Аргументація позовних вимог була врахована судом та полягала в наступному: умови призначення та порядок надання громадянам щомісячних житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг визначається Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. № 848.

За отриманням інформації з будь-яких питань, пов`язаних з призначенням житлової субсидії, одержувачі субсидії звертаються до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення. (абз. 11 п. 18 Положення № 848).

Пункт 4 Положення № 848 (в редакції на момент виникнення спірних правовідносин) містить приписи іншого змісту «що житлові субсидії призначаються за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги та/або скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, внеску/платежу об`єднанню на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла, соціальних нормативів житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, витрат на управління багатоквартирним будинком (далі – соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування) і розміром обов`язкового відсотка платежу, визначеного в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Приписи пункту 4 Положення № 848, на які посилається УСПЗН, втратили чинність з 01 жовтня 2018 р. у зв`язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України № 841 від 17.10.2018 року “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, якою пункт 4 Положення № 848 викладено у новій редакції.

Таким чином, відмова УПСЗН Корабельної у м. Херсоні ради у перерахунку субсидії, оформлена листом від 05.03.2019 р. № 1040/14, є протиправною, оскільки вмотивована приписами законодавства, які не були чинними на момент виникнення спірних правовідносин.

Окрім того, у рішенні від 20.10.2011 у справі “Rysovskyy v. Ukraine” Європейський суд з прав людини зазначив, що принцип “належного урядування” передбачає, що у разі, коли йдеться про питання загального інтересу, зокрема, якщо справа впливає на такі основоположні права людини, як майнові права, державні органи повинні діяти вчасно та в належний і якомога послідовніший спосіб (“Beyeler v. Italy”, “Oneryildiz v. Turkey”, “Megadat.com S.r.l. v. Moldova”, “Moskal v. Poland”). На державні органи покладено обов`язок запровадити внутрішні процедури, які посилять прозорість і ясність їхніх дій, мінімізують ризик помилок (“Lelas v. Croatia” і “Toscuta and Others v. Romania”) і сприятимуть юридичній визначеності у правовідносинах, які зачіпають майнові інтереси (Oneryildiz v. Turkey”, та “Beyeler v. Italy”). Державні органи, які не впроваджують або не дотримуються своїх власних процедур, не повинні мати можливість отримувати вигоду від своїх протиправних дій або уникати виконання своїх обов`язків (“Lelas v. Croatia”).

Також слід відмітити, що питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права звертатися до органів державної влади, відстоювати свої прав і законні інтереси та відновлювати їх у разі порушення врегульовані Законом України “Про звернення громадян” від 02.10.1996 року № 393/96-ВР (далі – Закон України № 393/96-ВР).

Відповідно до ст. 1 цього Закону громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов`язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.
Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо. (абз. 3 ст. 3 Закону України № 393/96-ВР)

Порядок розгляду заяв (клопотань), визначений статтею 15 Закону України № 393/96-ВР, відповідно до якої органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об`єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов`язані об`єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

Рішенням Херсонського окружного адміністративного суду по справі №540/784/19 позовна заява задоволена частково: визнано протиправною відмову Управління праці та соціального захисту населення Корабельної районної у м. Херсоні ради у здійсненні перерахунку призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг з урахуванням 25-ти відсоткової знижки плати за користування комунальними послугами відповідно до Закону України “Про соціальний захист дітей війни”, оформлену листом від 05.03.2019 року № 1040/14 та зобов’язано УПСЗН повторно переглянути заяву.

З повним текстом судового рішення можна ознайомитися за посиланням.