назад

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області

Згідно положення про Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Київській області відповідно до покладених на нього завдань:

 • 1) забезпечує участь захисника під час здійснення досудового розслідування та судового провадження у випадках, коли захисник відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, у випадках затримання особи, застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, а також у випадках надання безоплатної вторинної правової допомоги особі за ухвалою суду у кримінальних провадженнях щодо продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру, у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією), або у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України;

 • 2) забезпечує захист, складання документів процесуального характеру та здійснення представництва інтересів особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, за зверненням такої особи або за ухвалою суду в судах, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

 • 3) укладає контракти/договори з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, відповідно до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 8;

 • 4) отримує від адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на підставі доручення, виданого Регіональним центром, інформацію про надання такої допомоги;

 • 5) приймає і реєструє повідомлення про затримання осіб, постанови/ухвали про залучення захисника відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії;

 • 6) приймає рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги;

 • 7) видає доручення адвокатам для надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним у пунктах 3-7 частини першої статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (далі – Закон), у разі необхідності скасовують їх в установленому порядку;

 • 8) приймає рішення про заміну адвоката, припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги у випадках, передбачених Законом та Кримінальним процесуальним кодексом України, у разі якщо відповідні доручення видані цими центрами, а також про відмову у наданні безоплатної вторинної правової допомоги у випадках, передбачених Законом;

 • 9) залучає у встановленому порядку перекладача (сурдоперекладача) для забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним у пунктах 3-7 частини першої статті 14 Закону, у разі, коли зазначені субʼєкти не володіють державною мовою та /або є глухими, німими або глухонімими;

 • 10) приймає подані адвокатами акти надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками, здійснює перевірку їх комплектності, правильності розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у разі необхідності спільно з адвокатами приводить їх у відповідність до встановлених вимог, забезпечує підписання і затвердження прийнятих актів надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками;

 • 11) забезпечує оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу в установленому порядку;

 • 12) здійснює моніторинг та оцінювання забезпечення місцевими центрами: проведення право просвітницької роботи; надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги, доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України.

 • 13) здійснює моніторинг дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної правової допомоги та у разі отримання згоди відповідного суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу – оцінювання якості її надання;

 • 14) організовує, у тому числі через місцеві центри, підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;

 • 15) подає клопотання до Координаційного центру про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у випадках, передбачених пунктами 2, 3 частини першої статті 24 Закону;

 • 16) узагальнює, аналізує та поширює практику надання безоплатної вторинної правової допомоги;

 • 17) надає підпорядкованим місцевим центрам консультаційно-методичну допомогу з питань, пов’язаних з наданням безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі;

 • 18) забезпечує вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги та/або отримали таку допомогу;

 • 19) подає щоквартальні та річні звіти про свою діяльність та діяльність підпорядкованих місцевих центрів Координаційному центру;

 • 20) збирає, узагальнює та аналізує статистичні дані про надання безоплатної вторинної правової допомоги;

 • 21) забезпечує організацію і проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань надання безоплатної правової допомоги;

 • 22) спрямовує, координує та контролює діяльність підпорядкованих місцевих центрів.

 • 23) проводить перевірки діяльності місцевих центрів у порядку, затвердженому Координаційним центром;

 • 24) розробляє, затверджує та забезпечує виконання регіональних планів надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Основними завданнями Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  є:

 1. підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення (правопросвітництво);
 2. надання безоплатної первинної правової допомоги і безоплатної вторинної правової допомоги;
 3. забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України.

Директор Регіонального центру:

 • Здійснює керівництво діяльністю Регіонального центру та координує діяльність місцевих центрів, відповідає за виконання покладених на них завдань, несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності Регіонального центру, звітує перед Координаційним центром;
 • Представляє інтереси Регіонального центру у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, укладає договори, видає довіреності на представництво інтересів Регіонального центру;
 • Видає в межах компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, контролює їх виконання;
 • Відповідно до визначених Координаційним центром кваліфікаційних вимог призначає на посади та звільняє з посади керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів- за погодження з Координаційним центром, інших працівників Регіонального центру;
 • Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
Керівництво центру
Кіккас Віктор Едгардович

Кіккас Віктор Едгардович

Директор

viktor.kikkas
@legalaid.kiev.ua
Дегтяр Олександр Володимирович

Дегтяр Олександр Володимирович

Заступник директора

oleksandr.dehtiar
@legalaid.kiev.ua
Іщенко Олена Борисівна

Іщенко Олена Борисівна

Головний бухгалтер.

account.kyivreg
@legalaid.kiev.ua

Переглянути всіх членів команди

Контакти центру

понеділок-четвер: 09.00-18.00
п'ятниця: 09.00-16.45
обід: 13.00-13.45
вихідні: субота, неділя

Переглянути контакти

Прозорість системи управління
18.10.21
Плани та звіти Регіонального та місцевих центрів з надання БВПД у Київській області
SVG ICON