назад

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області

Згідно положення про Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Київській області відповідно до покладених на нього завдань:

 • 1) забезпечує участь захисника під час здійснення досудового розслідування та судового провадження у випадках, коли захисник відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, у випадках затримання особи, застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, а також у випадках надання безоплатної вторинної правової допомоги особі за ухвалою суду у кримінальних провадженнях щодо продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру, у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією), або у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України;

 • 2) забезпечує захист, складання документів процесуального характеру та здійснення представництва інтересів особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, за зверненням такої особи або за ухвалою суду в судах, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

 • 3) укладає контракти/договори з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, відповідно до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 8;

 • 4) отримує від адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на підставі доручення, виданого Регіональним центром, інформацію про надання такої допомоги;

 • 5) приймає і реєструє повідомлення про затримання осіб, постанови/ухвали про залучення захисника відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії;

 • 6) приймає рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги;

 • 7) видає доручення адвокатам для надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним у пунктах 3-7 частини першої статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (далі – Закон), у разі необхідності скасовують їх в установленому порядку;

 • 8) приймає рішення про заміну адвоката, припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги у випадках, передбачених Законом та Кримінальним процесуальним кодексом України, у разі якщо відповідні доручення видані цими центрами, а також про відмову у наданні безоплатної вторинної правової допомоги у випадках, передбачених Законом;

 • 9) залучає у встановленому порядку перекладача (сурдоперекладача) для забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним у пунктах 3-7 частини першої статті 14 Закону, у разі, коли зазначені субʼєкти не володіють державною мовою та /або є глухими, німими або глухонімими;

 • 10) приймає подані адвокатами акти надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками, здійснює перевірку їх комплектності, правильності розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у разі необхідності спільно з адвокатами приводить їх у відповідність до встановлених вимог, забезпечує підписання і затвердження прийнятих актів надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками;

 • 11) забезпечує оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу в установленому порядку;

 • 12) здійснює моніторинг та оцінювання забезпечення місцевими центрами: проведення право просвітницької роботи; надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги, доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України.

 • 13) здійснює моніторинг дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної правової допомоги та у разі отримання згоди відповідного суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу – оцінювання якості її надання;

 • 14) організовує, у тому числі через місцеві центри, підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;

 • 15) подає клопотання до Координаційного центру про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у випадках, передбачених пунктами 2, 3 частини першої статті 24 Закону;

 • 16) узагальнює, аналізує та поширює практику надання безоплатної вторинної правової допомоги;

 • 17) надає підпорядкованим місцевим центрам консультаційно-методичну допомогу з питань, пов’язаних з наданням безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі;

 • 18) забезпечує вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги та/або отримали таку допомогу;

 • 19) подає щоквартальні та річні звіти про свою діяльність та діяльність підпорядкованих місцевих центрів Координаційному центру;

 • 20) збирає, узагальнює та аналізує статистичні дані про надання безоплатної вторинної правової допомоги;

 • 21) забезпечує організацію і проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань надання безоплатної правової допомоги;

 • 22) спрямовує, координує та контролює діяльність підпорядкованих місцевих центрів.

 • 23) проводить перевірки діяльності місцевих центрів у порядку, затвердженому Координаційним центром;

 • 24) розробляє, затверджує та забезпечує виконання регіональних планів надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Керівництво центру
Кіккас Віктор Едгардович

Кіккас Віктор Едгардович

Директор

viktor.kikkas
@legalaid.kiev.ua
Дегтяр Олександр Володимирович

Дегтяр Олександр Володимирович

Заступник директора

oleksandr.dehtiar
@legalaid.kiev.ua
Іщенко Олена Борисівна

Іщенко Олена Борисівна

Головний бухгалтер.

account.kyivreg
@legalaid.kiev.ua

Переглянути всіх членів команди

Контакти центру

Прозорість системи управління
09.10.19
Плани та звіти Регіонального та місцевих центрів з надання БВПД у Київській області
SVG ICON