назад

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області (далі – Регіональний центр) утворюється, реорганізовується та ліквідовується Міністерством юстиції за пропозицією Координаційного центру з надання правової допомоги (далі – Координаційний центр) з урахуванням потреб відповідної адміністративно-територіальної одиниці та забезпечення доступу осіб до безоплатної вторинної правової допомоги і є його територіальним відділенням.

Положення про Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області.

Діяльність Регіонального центру поширюється на територію Тернопільської області.

Регіональному центру підпорядковуються такі місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – місцеві центри):

 • Кременецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 • Тернопільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 • Чортківський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Регіональний центр є неприбутковою організацією, користується правами юридичної особи, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки, самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства.

У своїй діяльності Регіональний центр керується Конституцією та законами України, Указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України,актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Міністерства юстиції та Координаційного центру, а також Положенням про Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області.

Під час виконання функцій з надання безоплатної вторинної правової допомоги Регіональний центр взаємодіє із судами, органами прокуратури та іншими правоохоронними органами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами надання безоплатної правової допомоги, органами адвокатського самоврядування, громадськими об’єднаннями.

Регіональний центр відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує участь захисника під час здійснення досудового розслідування та судового провадження у випадках, коли захисник відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, у випадках затримання особи, застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, адміністративного затримання чи адміністративного арешту, а також у випадках надання безоплатної вторинної правової допомоги особі за ухвалою суду у кримінальних провадженнях щодо продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру, у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією), або у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України
 • забезпечує захист особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, за зверненням такої особи або за ухвалою суду
 • укладає контракти/договори з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, відповідно до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 8 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 року № 1214)
 • отримує від адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, інформацію про надання такої допомоги
 • приймає і реєструє повідомлення про затримання осіб, постанови/ухвали про залучення захисника відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії
 • приймає рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги
 • видає доручення адвокатам для надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним у пунктах 3-7 частини першої та частиною другою статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (далі – Закон), у разі необхідності скасовуює їх в установленому порядку
 • приймає рішення про заміну адвоката, припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги у випадках, передбачених Законом та Кримінальним процесуальним кодексом України, у разі якщо відповідні доручення видані Регіональним центром
 • залучає у встановленому порядку перекладача (сурдоперекладача) для забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним у пунктах 3-7 частини першої та частиною другою статті 14 Закону, у разі, коли зазначені суб’єкти не володіють державною мовою та/або є глухими, німими або глухонімими
 • приймає подані адвокатами акти надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками, здійснює перевірку їх комплектності, правильності розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у разі необхідності спільно з адвокатами приводить їх у відповідність до встановлених вимог, забезпечує підписання і затвердження прийнятих актів надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками
 • забезпечує оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу в установленому порядку
 • здійснює моніторинг та оцінювання забезпечення підпорядкованими йому місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі-місцеві центри), проведення правопросвітницької роботи,надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги, доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України
 • здійснює моніторинг дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної правової допомоги та у разі отримання згоди відповідного суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу – оцінювання якості її надання
 • організовує підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, працівників Регіонального та місцевих центрів
 • подає клопотання до Координаційного центру про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу
 • узагальнює, аналізує та поширює практику надання безоплатної вторинної правової допомоги
 • надає місцевим центрам консультаційно-методичну допомогу з питань, пов’язаних з наданням безоплатної первинної правової допомоги у кримінальному процесі
 • забезпечує вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги та/або отримали таку допомогу
 • подає щоквартальні та річні звіти про свою діяльність та діяльність місцевих центрів Координаційному центру
 • збирає, узагальнює та аналізує статистичні дані про надання безоплатної вторинної правової допомоги
 • забезпечує організацію і проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань надання безоплатної правової допомоги
 • спрямовує, координує та контролює діяльність місцевих центрів
 • проводить перевірки діяльності місцевих центрів у порядку, затвердженому Координаційним центром
 • розробляє, затверджує та забезпечує виконання регіональних планів надання безоплатної правової допомоги

Директор Регіонального центру:

 • здійснює керівництво діяльністю Регіонального центру та координує діяльність місцевих центрів, відповідає за виконання покладених на них завдань, несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності регіонального центру, звітує перед Координаційним центром;
 • представляє інтереси Регіонального центру у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, укладає договори, видає довіреності на представництво інтересів Регіонального центру;
 • видає в межах компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, контролює їх виконання;
 • забезпечує цільове та ефективне використання коштів і майна Регіонального центру, здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням коштів і майна місцевих центрів;
 • здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
Керівництво центру
Хондогій Ірина Вячеславівна

Хондогій Ірина Вячеславівна

Директор

iryna.khondogiy
@legalaid.te.ua
Бандура Світлана Анатоліївна

Бандура Світлана Анатоліївна

Заступник директора

svitlana.bandura
@legalaid.te.ua
Гарматій Наталія Володимирівна

Гарматій Наталія Володимирівна

Головний бухгалтер

account.ternopil
@legalaid.te.ua

Переглянути всіх членів команди

Контакти центру

Понеділок – четвер:: 9-00 – 18-00
П’ятниця:: 9-00 – 16-45
Обідня перерва:: 13-00 – 13-45
Субота, неділя:: Вихідні дні

Переглянути контакти

Прозорість системи управління
29.06.21
Графік роботи консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги у Тернопільській області
SVG ICON
06.04.21
Річний план та звіти заходів Регіонального центру з надання БВПД у Тернопільській області на 2021 рік
SVG ICON
24.01.20
Річний план та звіти заходів Регіонального центру з надання БВПД у Тернопільській області на 2020 рік
SVG ICON