назад

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Івано-Франківській області

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Івано-Франківській області розпочав свою роботу із 1 січня 2013 року. Діяльність Регіонального центру поширюється на територію Івано-Франківській області.

Регіональному центру підпорядковуються такі місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги:

 • Івано-Франківський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
 • Калуський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
 • Коломийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Основним завданням Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Івано-Франківській області є створення рівних можливостей доступу осіб до правосуддя шляхом організації надання на Івано-Франківщині безоплатної вторинної правової допомоги, а саме надання таких видів правових послуг:

 • підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення (правопросвітництво);
 • надання безоплатної первинної правової допомоги і безоплатної вторинної правової допомоги;
 • забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України.

Положення про центр

Регіональний центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади директором Координаційного центру.

Директор Регіонального центру:

 • здійснює керівництво діяльністю Регіонального центру та координує діяльність місцевих центрів, відповідає за виконання покладених на них завдань, несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності регіонального центру, звітує перед Координаційним центром;
 • представляє інтереси Регіонального центру у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, укладає договори, видає довіреності на представництво інтересів Регіонального центру;
 • видає в межах компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, контролює їх виконання;
 • забезпечує цільове та ефективне використання коштів і майна Регіонального центру, здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням коштів і майна місцевих центрів;
 • здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
Керівництво центру
Євчук Михайло Миколайович

Євчук Михайло Миколайович

Директор

mykhailo.yevchuk
@legalaid.if.ua

Переглянути всіх членів команди

Контакти центру

Прозорість системи управління
10.12.21
Річний план та звіти заходів Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Івано-Франківській області за 2021 рік
SVG ICON
11.02.20
Річний план та звіти заходів Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Івано-Франківській області за 2020 рік
SVG ICON