назад

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області оголошує про відбір на посаду директора Каховського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Запрошуємо долучитися до команди системи безоплатної правової допомоги в Україні!
Усім зацікавленим потенційним кандидатам необхідно надіслати на адресу [email protected] своє резюме.

Додаткова інформація про Каховський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги за  посиланням.

Функціональні обов’язки:

 1. здійснює керівництво діяльністю Місцевого центру, забезпечує виконання покладених на нього завдань, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, звітує перед Регіональним центром;
 2. представляє інтереси Місцевого центру у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, укладає договори, видає довіреності на представництво інтересів Місцевого центру;
 3. видає в межах компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, контролює їх виконання;
 4. відповідно до визначених Координаційним центром кваліфікаційних вимог призначає на посади та звільняє з посад:
  – керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів Місцевого центру – за погодженням з Регіональним центром (крім керівників та заступників керівників бюро правової допомоги, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором Місцевого центру за погодженням із Координаційним центром);
  – інших працівників Місцевого центру;
 5. приймає рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Місцевого центру (крім заступника директора, який притягається до дисциплінарної відповідальності директором Координаційного центру);
 6. подає пропозиції директорові Координаційного центру щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності заступника директора Місцевого центру;
 7. приймає рішення про заохочення заступника директора та працівників Місцевого центру у межах фонду оплати праці Місцевого центру;
 8. затверджує:
  – положення про самостійні структурні підрозділи Місцевого центру – відповідно до типових положень, затверджених Координаційним центром;
  – структуру Місцевого центру у межах штатної чисельності працівників – відповідно до типової структури, що затверджується Координаційним центром;
 9. забезпечує цільове та ефективне використання коштів та майна Місцевого центру, організовує ведення бухгалтерського і статистичного обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності в установленому порядку;
 10. подає в установленому порядку Регіональному центру пропозиції до бюджетного запиту, кошторису, помісячного плану асигнувань, штатного розпису Місцевого центру та щодо внесення змін до них;
 11. бере участь у роботі керівної ради з правом голосу;
 12. здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Директор Місцевого центру безпосередньо підпорядкований директору Регіонального центру, підзвітний і підконтрольний директору Координаційного центру.

Компетенції, якими повинні володіти кандидати на посаду:

 • вільно володіє державною мовою;
 • має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня за спеціальностями галузей знань “Право”, “Соціальна робота”, “Управління та адміністрування”;
 • має стаж роботи за фахом не менше як 3 роки;
 • досвід роботи на керівних посадах не менше 1 року;
 • навички організації комунікативних заходів для громадськості та ЗМІ;
 • знання законодавства з питань взаємодії органів державної влади з громадськістю;
 • навички роботи на комп’ютері, достатні для самостійного створення текстових документів, таблиць, презентацій, використання веб-ресурсів та мережі Інтернет;
 • аналітичне мислення, спроможність до оперативного пошуку необхідної інформації;
 • володіння організаторськими здібностями;
 • є доброчесною і толерантною, порядною, відповідальною, стресостійкою людиною.

 

Заповніть форму
Івано-Франківська область
Вінницька область
Волинська область
Дніпропетровська область
Донецька область
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Кіровоградська область
Київська область
Луганська область
Львівська область
м.Київ
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область
Харківська область
Херсонська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область

Відправити

*Надсилаючи резюме претендент дає згоду на обробку персональних даних.